Pozvánka: QALT CUP - Myslavský Kopec


Bang.skSrdečne Vás pozývame na akciu s názvom QALT CUP - Myslavský Kopec, ktorá sa bude konať už 29.08.2012. Všetci nadšenci motošportu sa môžu tešiť na pestrý program, kvalitné autá a super atmosféru.

Propozície:

PD AUTOSPORT v spolupráci s MČ KOŠICE - MYSLAVA pod záštitou starostu JUDr. Jána Gabštúra

1. PROGRAM
25.07.12 - Začiatok prijímania prihlášok, e-mail: pdautosport@centrum.sk
22.08.12 - Uzávierka prihlášok

Deň pretekov - 29.08.2012
07:00 - 09:00 Administratívne a Technické preberanie
09:15 - Rozprava
09:30 - Štart do prvej meranej tréningovej jazdy
11:15 - Štart do druhej meranej tréningovej jazdy
13:00 - Štart do prvej meranej súťažnej jazdy
14:45 - Štart do druhej meranej súťažnej jazdy
16:15 - Predbežná záverečná klasifikácia
16:30 - Odovzdávanie cien

2. ORGANIZÁCIA a POPIS

2.1. Definícia
Automobilová súťaž zameraná na zdokonaľovanie jazdeckej zručnosti, určená verejnosti. Má slúžiť pre začínajúcich aj profesionálnych jazdcov, vyskúšať si športovú jazdu a súťaženie na pripravenej uzatvorenej trati a nie v bežnej premávke. Priblížiť širokej verejnosti motoristický šport za pomerne nízkych finančných nákladov a základných bezpečnostných prvkov výbavy vozidla a jazdca. Hlavným účelom je zvyšovať bezpečnosť cestnej premávky a tiež prispieť motoristickými aktivitami v našom regióne. Podujatie je zaregistrované v evidovaných súťažiach SAMŠ.

Názov súťaže : QALT CUP MYSLAVSKÝ KOPEC
Miesto konania : Asfaltová cesta z obce Myslava do obce Baška
Organizátor : PD AUTOSPORT v spolupráci s Mestskou Časťou KOŠICE - MYSLAVA, pod záštitou starostu JUDr. Jána Gabštúra

2.2. Riaditeľstvo súťaže
Riaditeľ súťaže : Danielis Peter
Vedúci RS : Tutko Roman
Zástupca vedúceho RS : Klapák Pavol
Hlavný usporiadateľ : Slivka Martin
Hlavný bezpečnostný komisár : Hajoš Emil
Technický a športový komisár : Terezčák Milan
Administratívna : Tutková Silvia, Marinecová Adriána
Hlavný časomerač : Dzuriš Miroslav

2.3. Popis trate a informácie
Povrch trate : 100% asfalt výbornej kvality
Internet : www.pdautosport.szm.com
Dĺžka trate : cca 3,0 km e-mail : pdautosport@centrum.sk3. VOZIDLÁ

3.1. Vypísané kategórie
PD1 do 1400 cm³
PD2 od 1401 cm³ do 1600 cm³
PD3 od 1601 cm³ do 2000 cm³
PD4 nad 2001 cm³
PD5 do 1400 cm³ zadný náhon
PD6 od 1401 cm³ do 2000 cm³ zadný náhon
PD7 nad 2001 cm³ zadný náhon
3.1.1. Vozidlám s benzínovým turbo motorom sa násobí ich objem koeficientom 1.7
3.1.2. Vozidlá s dieslovým turbo motorom ostávajú v objemovej triede (ako bez turba)
3.1.3. Vozidlá s dieslovým motorom budú zaradené o jednu objemovú triedu nižšie

3.2. Spôsobilé vozidlá

3.2.1. Vozidlá s platnými evidenčnými číslami
3.2.2. Vozidlá s platným športovým preukazom
3.2.3. Vozidlá v nevyhovujúcom technickom stave nebudú pripustené do súťaže
3.2.4. Vozidlá bez evidenčných čísel po dohode s organizátorom

3.3. Minimálna výbava vozidla

3.3.1. Montáž ochrannej klietky je povinná. Ochranná klietka musí byt minimálne v prevedení podľa obrázku 253–35A prílohy „J“ : Pre vozidlá s preukazom športového vozidla platí ochranná konštrukcia už uvedená v preukaze / prevedenie podľa dátumu prvého testovania. Pre materiál, uchytenie, prípadne ďalšie voliteľné dielce nad rámec vyššie uvedenej zostavy ochrannej klietky platia predpisy uvedené v článku 253 bod 8 prílohy „J“
3.3.2. Materiálové technické podmienky pre ochrannú klietku podľa článku 253 bod 8.3.3. prílohy „J“
3.3.3. Vozidlá musia mať v priebehu pretekov namontované predné a zadné ťažné oko označené červenou, žltou alebo oranžovou farbou
3.3.4. Minimálne 4 popruhové nepoškodené bezpečnostné pásy s homologáciou FIA (nemusí byt platná)
3.3.5. Povinný ručný hasiaci prístroj v zmysle MŠP FIA príloha „J“ článok 253 bod 7, je povolená náplň „prášok“
3.3.6. Športové sedadlo, prípadne s homologáciou FIA (nemusí byť platná)

Jazda z minulého roka4. ÚČASŤ NA SÚŤAŽI

4.1. Spôsobilí súťažiaci

Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov, ktorí sú držiteľmi platného vodičského oprávnenia skupiny B, včas sa prihlásia do súťaže a uhradia prihlasovací vklad, na administratívnom preberaní odovzdajú vyplnenú podpísanú prihlášku a podmienky účasti, a predložia všetky potrebné doklady (OP, VP). Súťažiaci nesmú byť pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok.

4.2. Spolujazdec

Spolujazdec nie je povolený

4.3. Minimálna bezpečnostná výbava jazdca

4.3.1. Prilby s homologáciou pre cestnú premávku, prípadne s homologáciou FIA (nemusí byť platná). Prilby nesmú byť poškodené.
4.3.2. Nepoškodený ochranný odev (kombinéza), prípadne s homologáciou FIA (nemusí byť platná)
4.3.3. Bavlnené ochranné rukavice so zvýšenou odolnosťou voči plameňom, prípadne s homologáciou FIA (nemusí byť platná)
4.3.4. Športová obuv nad členky, prípadne s homologáciou FIA (nemusí byť platná)

5.3. Prihlasovacie vklady

5.3.1. vklad do súťaže do uzávierky prihlášok (do 22.8.2012) 50 €
5.3.2. vklad do súťaže po uzávierke prihlášok (od 23.8.2012) 60 €
5.3.3. vklad do súťaže bez prijatia povinnej reklamy bude navýšený o 25 €

Každý, kto sa chce prihlásiť do súťaže, musí do termínu uzávierky prihlášok doručiť organizátorovi vyplnenú prihlášku na e-mail : pdautosport@centrum.sk a vyplatiť prihlasovací vklad na číslo účtu : 10299288/5200. Variabilný symbol uviesť dátum narodenia, do správy pre prijímateľa meno a priezvisko jazdca za ktorého bol uhradený prihlasovací vklad. Počet súťažiacich je limitovaný počtom 80Zdroj: pdautosport.szm.com