BANG DOWNHILL TEAM

  • Bang Downhill Team - Foto 1
  • Bang Downhill Team - Foto 2
  • Bang Downhill Team - Foto 3
  • Bang Downhill Team - Foto 4

Šport je dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu. Už niekoľko rokov vedieme webmagazín BANG.sk, ktorý sa venuje extrémnym ale aj tradičným športom. Snažíme sa verejnosti priblížiť nielen dôležitosť športovania, ale aj radosť a úspechy iných.


BANG.sk združuje mladých, ambicióznych ľudí, ktorí žijú športom a rozhodli sa venovať svoj voľný čas iným.


V roku 2013 sme sa rozhodli založiť jedinečný športový klub BANG Downhill Team. V teame podporujeme mladé talenty, ktoré majú potenciál napredovať. Našim cieľom je motivovať, rozvíjať a rozširovať obzory jazdcov tímu. Chceme budovať na skúsenostiach starších a predať ich mladším jazdcom. Dať im priestor na progres a sebarealizáciu. Pomáhať zlepšovať sa a dosahovať maximálne výsledky cestou vzdelávania, regenerácie, materiálnej a finančnej pomoci. V klube sa snažíme vytvárať zázemie, ktoré bude okrem výsledkov prinášať aj radosť a pohodu.


Keďže ide o výrazne finančne a materiálne náročný šport, snažíme sa našim jazdcom prostredníctvom sponzorovobčianskeho združenia zabezpečovať čo najvhodnejšie podmienky, investovať do dobrej myšlienky a tým dať šancu mladým športovým talentom venovať sa tomu, čo ich napĺňa a baví. Ak máš možnosť podporiť náš team aj ty, neváhaj nás kontaktovať.


BANG Team