Photo of the day


Bang.sk

Ako už z názvu vyplýva, táto sekcia je vyhradená pre zaujímavé fotografie, inšpirujúce zábery, tučné momentky, vtipné pikčure, alebo len tak pre zachytenie vernej ilustrácie akčnej podstaty reálnej situácie na džejpeg, či iný imidž.

Galéria

Hľadať

Reklama

Podobné články