1.kolo SPDH 2016 v MRAZNICI


Bang.sk

spdh 2016 mraznica 1

Propozície Slovenský pohár 2016 – 1 . kolo HNILČÍK - MRAZNICA


Názov pretekov: DH MRAZNICA


Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky


Organizátor: Enjoy The Ride Team a SCM Mraznica


Termín konania: Nedeľa 15.05.2016


Miesto konania: HNILČÍK - MRAZNICA


Trať:
Štart - 1035 m.n.m.
Cieľ - 705m.n.m.
Dĺžka - 1500 m
Prevýšenie - 330 m


Prezentácia: V priestore stanu v cieľovom priestore. Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 11.05.2016 na mail tomas@1energy.sk .


Časový harmonogram:Piatok 13.05.2016
voľný tréning s možnosťou registrácie na preteky
- osobitný poplatok 7 € za vývoz v piatok od 14.00 do 18.00


16.00 – 18.00 – Registrácia


Sobota 14.05.2016
09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
10.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 5 Ž, 5 Žiakov
14.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati


Nedeľa 15.05.2016


08.30 - 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
11.00 štart Semifinále – podlieha zmene, v prípade vysokého počtu pretekárov
13.00 štart Finále


Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekáraKategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2014:


Podmienky štartu:
Muži Elite, Masters:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy


Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami


Žiaci
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami


spdh 2016 mrazncia 5Prihlášky: Online na http://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=826&lng=sk od stredy 27.4.2016 do stredy 11.05.2016 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.

Štartovné: Prihlásení online s úhradou online 30 EUR , prihlásení online s úhradou na mieste 35 EUR, neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR . Štartovné sa nevracia. Štartovné zahŕňa - poplatok za účasť na pretekoch a lístok na vlek počas soboty a nedele. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate.


Úhrada štartovného cez internetbanking –


EUR – úhrady zo Slovenskej republiky – 30 €, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím sytémom VOS, č.ú – SK30 8330 0000 0025 0041 2203 – úhrady v EUR v rámci SR do Fiobanky sú bez poplatku


Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2016.


Ubytovanie: 
spdh 2016 mrazcnia marcinaskoo

Občerstvenie: Bufet v priestore cieľa.


Ostatné ustanovenia:
-
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2016.
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
- Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
- Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
- Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, FB SPDH 2016,
www.biker.sk , www.bang.skwww.dolekop.com .


spdh 2016 mraznica 4


Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Mgr. Tomáš Vrbovský, mail: tomas@1energy.sk, tel: +421 911 628 433


Schválené 01.04.2016 Komisiou MTB DH/4X


Mgr. Tomáš Vrbovský


Plagat 2016 Mraznica WEB (1)

Galéria