3. kolo SPDH v Jasnej


Bang.sk

downhill_358x276

Názov pretekov: DH Jasná – Nízke Tatry

Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor: Elitebikes 1ENERGY a Rocky Mountain Bike World Jasná

Termín konania: Nedeľa 28.06.2015

Miesto konania: Jasná – Nízke Tatry

Trať:
Štart - 1491 m.n.m.
Cieľ - 1028m.n.m.
Dĺžka - 1850 m
Prevýšenie - 463 m

Prezentácia: V depote pri lanovke
Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 22.06.2015 na mail tomas@1energy.sk .

Časový harmonogram:


Piatok 26.06.2015
16.00 – 18.00 – Registrácia
12.00 – 17.00 – Voľný tréning bez lekárskeho zabezpečenia

Sobota 27.06.2015
09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
08.30 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 5 Ž, 5 Žiakov
14.00 – 17.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 28.06.2015
08.30 - 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
11.00 štart Semifinále
13.00 štart Finále

Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekáraKategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2015:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1571623846411901.1073741832.1534366876804265&type=1

Podmienky štartu:

Muži Elite, Masters:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Žiaci:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

jasna 2015 vv

Prihlášky: Online na prihlasky.vos-tpk.sk od stredy 03.06.2015 do stredy 24.06.2015 (do 20:00h), prípadne pri prezentácii.

Štartovné: Prihlásení online s úhradou online 30 EUR prihlásení online s úhradou na mieste 35 EUR, neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR. Štartovné sa nevracia. Štartovné zahŕňa - poplatok za účasť na pretekoch a lístok na lanovku počas soboty a nedele. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate.

Úhrada štartovného cez internetbanking –

EUR – úhrady zo Slovenskej republiky – 30 €, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím sytémom VOS, č.ú:

IBAN – SK3083300000002500412203 , SWIFT – FIOZSKBAXXX

CZE – úhrady z Českej republiky – 850 CZE, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím sytémom VOS, č.ú – 25 00 41 22 03 / 2010 – uhrady z CZE v CZK do Fiobanky sú bez poplatku. Z ČR realizujte úhrady výhradne v CZE, inak bude úhrada spoplatňovaná vrámci pravidiel medzinárodného platobného styku stanovených bankou.

Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2015.

jasnaa @)!#

Dodo Ondic Jasna

Ubytovanie:
Hotel Ski Záhradky

Penzion Energetik

Občerstvenie: Chata Záhradky

Ostatné ustanovenia:
-
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2015.
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
- Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
- Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.

Jasna SPDH

-V priestoroch depa a celej oblasti Záhradiek je prísny zákaz otvoreného ohňa.
- Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, https://www.facebook.com/spdh2015 , www.bang.sk , www.jasna.sk , www.dolekop.com a na stránkach ostatných mediálnych partnerov.

Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Mgr. Tomáš Vrbovský, mail: tomas@1energy.sk, tel: +421 911 628 433

Galéria