5. kolo SPDH v Devilwork bikepark Košútka - Hriňová


Bang.sk

5.kolo SPDH 2015 KošútkaPropozície Slovenský pohár 2015– 5. kolo Devilwork bikepark Košútka - Hriňová


Názov pretekov: DH Košútka – Hriňová


Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky


Organizátor: Freeride Košice a Devilworkracing


Termín konania: Nedeľa 16.08.2015


Miesto konania: Košútka - Hriňová


Trať: Štart - 725 m.n.m.


Cieľ - 503m.n.m.


Dĺžka - 1650 m


    Prevýšenie - 222 m


Prezentácia: pod reštauráciou

Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 10.08.2015 na mail hucko@devilwork.eu .

Časový harmonogram:

Piatok 14.08.2015

17.00 – 19.00 – Registrácia

Sobota 15.08.2015

09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!

08.30 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati

13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 5 Ž, 5 Žiakov

14.00 – 17.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 16.08.2015

08.30 - 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati

11.00 štart Semifinále

13.00 štart Finále

Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2014.

Aktuálny helmet trate


Podmienky štartu:

Muži Elite, Masters:

- Štart na vlastné nebezpečenstvo

- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI

- Prilba s integrovaným chráničom brady

- Bicykel v dobrom technickom stave

Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy:

- Štart na vlastné nebezpečenstvo

- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI

- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice

- Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu

- Bicykel v dobrom technickom stave

Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Žiaci

- Štart na vlastné nebezpečenstvo

- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI

- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice

- Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu

- Bicykel v dobrom technickom stave

Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Finále-SPDH-Hriňová-2014-by-bang-45

Prihlášky: Online na http://prihlasky.vos-tpk.sk/index.php?p=main od stredy 05.08.2015 do stredy 12.08.2015 (do 20:00h), prípadne pri prezentácii.

Štartovné: Prihlásení online s úhradou online 30 EUR, prihlásení online s úhradou na mieste 35 EUR, neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR. Štartovné sa nevracia. Štartovné zahŕňa - poplatok za účasť na pretekoch a lístok na lanovku počas soboty a nedele. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate.

Úhrada štartovného cez internetbanking –

EUR – úhrady zo Slovenskej republiky – 30 €, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím sytémom VOS, č.ú:IBAN – SK2311000000002913955556 , SWIFT - TATRSKBX

Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2015.

Ubytovanie:

Penzion Košútka – od 15 eur noc

Penzión Kocúr

Penzión Anka

Občerstvenie: Penzión Košútka

Finále-SPDH-Hriňová-2014-by-bang-11-660x436

Ostatné ustanovenia:

- Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2015.

- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.

- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.

- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.

- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.

- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.

- Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.

- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.

- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.

- Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.

- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.

- Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, stránkach ostatných mediálnych partnerov.

Kontakt:

Riaditeľ pretekov: Mgr. Tomáš Vrbovský, mail: tomas@1energy.sk, tel: +421 911 628 433

Ďalšie info priebežne - https://www.facebook.com/spdh2015

5.kolo SPDH 2015 Košútka

Galéria