Cebra-Bowden podporila výstavbu Bikrosovej trate v Rožňave


Bang.sk

Sledujte ako prebiehala výstavba malej bikrosovej trate v Rožňave v areály ZŠ Jura Hronca.