Cez víkend v Bachledovej doline Slovenský pohár v downhille


Bang.sk

Tento víkend sa v Bachledovej doline uskutoční už štvrté kolo Slovenského poháru v downhille.
Názov pretekov: DH Bachledova dolina
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky
Organizátor: stredisko SUN Bachledova a Polcster Racing
Termín konania: Nedeľa 31.7.2011
Miesto konania: Bike park SUN Bachledova

Trať:
Štart vo výške 1170 mnm
Cieľ vo výške 930mnm
Dĺžka 1700 m
Prevýšenie 240 mPrezentácia: Infocentrum
Tímy, ktore majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné konktaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 do 25.7.2011 na dh@cyklistikaszc.sk a vasova@hotmail.sk
Časový harmonogram:

Piatok 29.7.2011
17.00 – 19.00 Prezentácia pre všetky kategórie
12.00 -18.00 možnosť jazdenia za cenu 4 hodinového lístka (11,- Eur)

Sobota 30.7.2011
09.00 – 15.00 Prezentácia pre všetky kategórie.
10.00 – 14.00 Voľný tréning pre všetkých držiteľov štartového čísla
14.00 – 15.00 Tréning len pre prvých 15 ME, 5 JR, 5 H, 5 HT, 5 M, 3 Ž
15.00 – 18.00 Voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 31.7.2011 - V nedeľu nie je možná registrácia!
08.00 - 10.30 Voľný tréning pre všetkých držiteľov štartového čísla
09.30 - 10.30 Povinný tréning pre všetkých štartujúcich
11.00 Štart semifinále
14.00 Štart finále
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie:
Elite – ( 1992 a starší ) muži U23 a Elite
Juniori – ( 1993– 1996 ) 15 – 18 rokov
Žiaci – ( 1997 – 1999 ) 12 – 14 rokov - štartovať môžu pretekári na bicykli s pevným i celoodpruženým rámom
Masters – ( 1981 a starší ) 30 a viac rokov
Ženy - ( 1996 a staršie ) 15 a viac rokov
Hardtail - držitelia licencie: Juniori ( pretekári na HT bicykli mladší ako 18 rokov ),
: CPV (al. národný ekvivalent podľa špecifikácie UCI),
: Jednodňová národná licencia
- štartovať môžu pretekári výhradne na bicykli s pevným rámom
Hobby - držitelia licencie: CPV nad 18r. (al. národný ekvivalent podľa špecifikácie UCI: Jednodňová národná licencia - nad 18r.

Podmienky štartu:
Muži Elite, Masters:
Štart na vlastné nebezpečenstvo.
Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI.
Prilba s integrovaným chráničom brady.
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy.
Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy:
Štart na vlastné nebezpečenstvo.
Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI.
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice.
Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu.
Bicykel v dobrom technickom stave.
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami.
Žiaci:
Štart na vlastné nebezpečenstvo.
Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI.
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice.
Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu.
Bicykel v dobrom technickom stave.
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami.

Prihlášky:
Online na www.spdh2011.sk od pondelka 18.7.2011 do stredy 27.7.2011 (do 20.00h), prípadne v sobotu pri prezentácii.
TLAČIVO NA VYPLNENIE PRE NEPLNOLETÝCH TU
Štartovné:
Prihlásení online 30 EUR, prihlásení na mieste 35 EUR. Štartovné sa nevracia.
Odmeny:
Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2011.
Ubytovanie:
Miriam Zoričáková, mirka@skibachledova.sk, T: +421 911 977 487.
Ubytovanie zabezpečujeme v obci Ždiar, do termínu 20.jún, po tomto termíne nezaručujeme z kapacitných dôvodov.
Občerstvenie: Hotel Bachledka*** a bufet Klingáč
Ostatné ustanovenia:
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2011.
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku. Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda. Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem. Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií. Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom. Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov (zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu).
Viac info na www.spdh2011.sk a na www.sunbachledova.sk

Riaditeľka pretekov – Jana Vasová.
Schválené komisiou MTB DH/4X.Zdroj: spdh2011.sk
Foto: spdh2011.sk
Video: youtube.com