Finále SPDH 2018 v POLOMKE


Bang.sk

Propozície na finálové 6.kolo SPDH v Polomke


Názov pretekov: DH Polomka
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky
Organizátor: Enjoy the Ride Team
Termín konania: Nedeľa 07.10.2018
Miesto konania: Ski centrum Polomka Bučník


Trať:
Štart – 895 m.n.m.
Cieľ – 710 m.n.m.
Dĺžka – 1610 m
Prevýšenie – 185 m


Prezentácia: V priestore stanu v cieľovom priestore.

Polomka 6kolo SPDH 2018

Časový harmonogram:

Piatok 05.10.2018
voľný tréning s možnosťou registrácie na preteky
13.00 do 17.00 – Voľný tréning bez lekárskeho zabezpečenia, poplatok 10 €
16.00 – 18.00 – Registrácia

Sobota 06.10.2018
09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
09.00 – 13.00 Voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 17.00 Voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 07.10.2018
08.30 – 10.30 Voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
11.00 štart Semifinále – podlieha zmene, v prípade vysokého počtu pretekárov
13.00 štart Finále

Finálová jazda Paliho Kičina z preteku v Polomke z roku 2011

Vyhlásenie výsledkov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2018

!!! Nová kategória Hobby – Enduro ( bicykle so zdvihom do 180cm a jednokorunkovou vidlicou ) !!!

Prihlášky: Online od stredy 26.09.2018 do stredy 03.10.2018 (do 20:00h), prípadne pri prezentácii.

Štartovné: Prihlásení online s úhradou online 30 EUR , prihlásení online s úhradou na mieste 35 EUR, neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR . Štartovné sa nevracia. Štartovné zahŕňa – poplatok za účasť na pretekoch a lístok na vlek počas soboty a nedele. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate.

Úhrada štartovného cez internetbanking – EUR – úhrady zo Slovenskej republiky – 30 €, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím sytémom, č.ú – SK30 8330 0000 0025 0041 2203 – úhrady v EUR v rámci SR do Fiobanky sú bez poplatku

Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2018.

Občerstvenie: Bufet v priestore cieľa.

Sleduj jedno z našich prvých videí z preteku na Polomke z roku 2011 :)

Ostatné ustanovenia:
– Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2018.
– Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
– Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
– Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
– Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
– Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
– Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
– Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
– Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
– Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
– Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
– V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
– Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, http://www.facebook.com/Spdh2017 ,

Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Mgr. Tomáš Vrbovský, mail: info@spdh.sk, tel: +421 911 628 433

Schválené 01.08.2018 Komisiou MTB DH/4X Mgr. Tomáš Vrbovský