Downtown steel city - Šanca pre všetkých


Bang.sk

V sobotu 16.6. 2012 sa bude v centre Podbrezovej konať prvý ročník Downtown steel city. Je to šanca pre všetkých, ktorí si chcú zajazdiť.

Názov pretekov: Downtown steel city – Šanca pre všetkých

Usporiadateľ: OZ TIMo

Organizátor: Devilwork Racing

Termín konania: Sobota 16.6.2012

Miesto konania: Podbrezová - centrum

Trať:
Štart - 630 m.n.m.
Cieľ - 455 m.n.m.
Dĺžka - 1000 m
Prevýšenie - 175 m

Prezentácia: Obecný úrad – Podbrezová.

Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 10.6.2012 na janhra@dw-cycles.com

Časový harmonogram:
Sobota 16.6.2012

7:30 – 9:00 - Registrácia
8:30 – 11:30 – Tréning
12:00 – Kvalifikácia
15:00 – Finále
19:00 - Afterparty

Kategórie: HT, Full, Ženy

Podmienky štartu:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Prilba s integrovaným chráničom brady
- Bicykel v dobrom technickom stave
- Odporúčané sú chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice,kotúčové brzdy
- Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu

Prihlášky: Online na www.downtownsc.sk od pondelka 28.5.2012 do stredy 6.6.2012 (do 20:00h), prípadne pri prezentácii.

Štartovné: Prihlásení online 15 EUR, prihlásení na mieste 20 EUR. Štartovné sa nevracia. Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch a lístok na lanovku počas soboty a nedele. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate.

Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2012.

Ubytovanie:
Hotel Svätý Juraj, +421 917 273 031, www.hotelsvatyjuraj.sk

Občerstvenie: Bufet v priestore cieľa.

Ostatné ustanovenia:

- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
- Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
- Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.

Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Vladimír Hučko, Devilwork Racing., tel: 0903 503264, mail: janhra@dw-cycles.com

Máte možnosť zažiť niečo iné ako klasické downhillové preteky, tak neváhajte a nenechajte si ich ujsť !

Videjko z trate

Zdroj: Vladimír Hučko