Finále SPDH sa bude konať v Hriňovej


Bang.sk

SPDH košutkaPropozície Slovenský pohár 2014– 6. kolo Devilwork bikepark Košútka - Hriňová

Názov pretekov: DH Košútka – Hriňová
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky
Organizátor: Freeride Košice a Devilwork racing
Termín konania: Nedeľa 28.9.2014
Miesto konania: Košútka - Hriňová

Trať:
Štart - 725 m.n.m.
Cieľ - 503m.n.m.
Dĺžka - 1650 m
Prevýšenie - 222 m

Prezentácia: pod reštauráciou
Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora
s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do
23.09.2014 na mail hucko@devilwork.eu .

Časový harmonogram:

Piatok 26.9.2014
17.00 – 19.00 – Registrácia

Sobota 27.9.2014
09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
08.30 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 5 Ž, 5 Žiakov
14.00 – 17.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 28.9.2014
08.30 - 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
11.00 štart Semifinále
13.00 štart Finále
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára
Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2014.

Podmienky štartu:

Muži Elite, Masters:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Žiaci
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami
Prihlášky: Online na http://prihlasky.vos-tpk.sk/index.php?p=main od stredy 17.09.2014
do stredy 24.09.2014 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.

Štartovné: Prihlásení online s úhradou online 30 EUR, prihlásení online s úhradou na
mieste 35 EUR, neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR. Štartovné sa nevracia.
Štartovné zahŕňa - poplatok za účasť na pretekoch a lístok na lanovku počas soboty a nedele.
Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou
pešej obhliadky trate.
Úhrada štartovného cez internetbanking –
EUR – úhrady zo Slovenskej republiky – 30 €, variabilný symbol vygenerovaný
prihlasovacím sytémom VOS,
č.ú: IBAN – SK2311000000002913955556 , SWIFT - TATRSKBX
Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2014.

Ubytovanie:
Penzion Košútka – od 13 eur noc
Penzión Kocúr
Penzión Anka
Občerstvenie: Penzión Košútka
Ostatné ustanovenia:
- Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2014.
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
- Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné
stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených
miestach.
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov
a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
- Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5
minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia
pretekov.
- Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, stránkach ostatných mediálnych partnerov.

Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Mgr. Tomáš Vrbovský, mail: tomas@1energy.sk, tel: +421 911 628 433
Ďalšie info priebežne - https://www.facebook.com/spdh2014

Schválené 15.09.2014 Komisiou MTB DH/4X

SPDH košutka