Freeride Košice na pojazde vo Francúzkych alpách.


Bang.sk

Freeride Košice sa začiatkom jula zúčastnilo na letnom sústredení vo Francúzkych alpách , tak teda trochu oneskorene, ale predsa videoreport ...Autor: Martin Kučo Kučinský
Video: Martin Kučo Kučinsky