Tento víkend privíta Jasná druhé kolo SPDH


Bang.sk

Tento víkend sa v stredisku Jasná koná druhé kolo SPDH. Prinášame Vám zopár organizačných pokynov a časové harmonogramy jednotlivých dní. Určite sa príďte pozrieť!!!

Názov pretekov:
DH Jasna

Usporiadateľ:
Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor:
TMR a.s. – TATRYmotion, Demänovská Dolina

Termín konania:
Nedeľa 19.6.2011

Miesto konania:
Lyžiarske stredisko – Jasná-Záhradky
Trať: DH
Štart: Rovná Hoľa 1491 m n.m. (vrcholová stanica 6-sedačkovej lanovky)
Cieľ: Záhradky 1028 m n.m. (údolná stanica 6-sedačkovej lanovky)
Dĺžka: 1850 m prevýšenie 463 m sklon 28,42%
Povrch: 95% hlina, skaly, korene, 5 % štrková lesná cesta, klopenky, skoky

Prezentácia:
V požičovni bikov TATRYmotion pri údolnej stanici 6 sedačky.

Teamy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom aut na parkovanie do 15.06.2011 na kudas@tmr.sk.
Teamy, umiestnené do 10. miesta v priebežnom poradí SPDH 2011 budú rozmiestnené podľa poradia, ostatné teamy budú umiestňované na miesta priebežne podľa toho ako sa nahlásia.

Časový harmonogram:

Piatok 17.06.2011
09.00 – 15.00 voľný pojazd

Sobota 18.06.2011
09.00 – 15.00 !!! Prezentácia pre všetky kategórie !!! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
10.00 – 14.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
14.00 – 15.00 tréning len pre prvých 15 ME, 5 JR, 5 H, 5 HT, 5 M, 3 Z
15.00 – 16.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 19.06.2011
08. 30 – 10.30 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
9.30 – 10.30 povinný tréning
11.00 štart Semifinále
14.00 štart Finále
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára na pódiu zahradky

Kategórie:
Elite – ( 1992 a starší ) muži U23 a Elite
Juniori – ( 1993– 1996 ) 15 – 18 rokov
Žiaci – ( 1997 – 1999 ) 12 – 14 rokov –
- štartovať môžu pretekári na bicykli s pevným i celoodpruženým rámom
Masters – ( 1981 a starší ) 30 a viac rokov
Ženy – ( 1996 a staršie ) 15 a viac rokov
Hardtail – držitelia licencie: Juniori ( pretekári na HT bicykli mladší ako 18 rokov ),
: CPV (al. národný ekvivalent podľa špecifikácie UCI),
: Jednodňová národná licencia
- štartovať môžu pretekári výhradne na bicykli s pevným rámom
Hobby – držitelia licencie: CPV nad 18r. (al. národný ekvivalent podľa špecifikácie UCI)
: Jednodňová národná licencia – nad 18r.

Podmienky štartu:
Muži Elite, Masters
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
Prilba s integrovaným chráničom brady
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu.
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Žiaci
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Prihlášky:
Online na http://www.spdh2011.sk/ od stredy 8.6.2011 do stredy 15.6.2011 ( do 20.00h ), prípadne pri prezentácii.

Štartovné:
Prihlásení online 30 EUR, prihlásení na mieste 35 EUR. Štartovné sa nevracia.

Odmeny:
Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2011
( http://www.cyklistikaszc.sk/?id=52 )

Ubytovanie:

Hotel Liptov-0948 037 976 alebo 0917 431 600
Hotel Ski – +421 44 55 91 602 – 4

Občerstvenie:
V mieste konania bufetovou formou pri dolnom parkovisku chata zahradky, bufet na Rovnej Holi, horna stanica 6sedacky.

Ostatné ustanovenia:
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2011.
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo
Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu a zásah THS
Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku
Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda
Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem
Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií
Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom
Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach
Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch
Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa
V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov (zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu)
Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na http://www.spdh2011.sk a na stránkach mediálnych partnerov.
Riaditeľ pretekov – Matej Hulej, director TATRYmotion, TMR a.s.
Technické zabezpečenie – Martin Kudas, activity manager TMR a.s.

Zdroj: spdh2011.sk