Kalendár: Slovenský Skateboardový Pohár 2012


Bang.sk

Máme tu aktuálny kalendár podujatí Slovenského Skateboardového Pohárá na rok 2012

30. júna 2012 - Bánovce nad Bebravou
11. augusta 2012 - Zvolen
18. augusta 2012 - Košice
1. septembra 2012 - Spišská Nová Ves
22. september - Finále Žilina