Máme právo filmovať verejného činiteľa ? Je povinný to strpieť?


Bang.sk

Neraz sa stretávame so situáciou, kedy si občan chce vyhotoviť videozáznam zo zákroku policajta či úradníka - MÁ NA TO PRÁVO !
Filmovanie je v práve - verejný činiteľ musí nakrúcanie strpieť


Filmovanie a zaznamenávanie úkonov orgánov verejnej moci je základné právo a verejný činiteľ to musí strpieť. Preto ak vytiahnete na úrade, či spisovaní priestupku kameru - nenechajte sa zastrašiť otázkou, či máte na to povolenie. Pokojne ignorujte vyhrážky na ochranu osobnosti či súkromia štátneho úradníka či verejného činiteľa. Ak by aj napriek tomu takáto osoba požadovala vypnutie kamery - žiadajte zaznamenať tento zákaz do zápisnici (vaše právo bolo porušené a budete mať možnosť domáhať sa nápravy).


Občan, ako pôvodca verejnej moci má právo vyžadovať, aby sa verejná moc vykonávala v súlade so zákonom. Jedna zo základných foriem verejnej kontroly je preto možnosť zaznamenať si úkon, pri ktorom môže dôjsť k pochybeniu orgánov verejnej moci na kameru. Záznamom a prípadne aj zverejnením takéhoto záznamu získate lepšie postavenie v správnom či súddnom konaní, prípadne poskytnete verejnosti jedinečnú možnosť vyjadriť sa k takému úkonu, čo môže viesť k zlepšeniu života spoločnosti, zlepšeniu života nás všetkých.


Spracoval: Viktor Bednár

Zdroj : youtube.com
Hľadať

Reklama