Motocrossové kempy V+S Welding Cup pod krídlami Brabec MX School – investícia do budúcnosti


Bang.sk

Už začiatkom sezóny avizoval Promotér ESX (EuropeStartsSupercrossTournamentproduction), že prioritou sezóny bude venovať pozornosť výchove mládeže. Práve preto predstavil ucelený koncept trénovania a jazdenia pre mládež, ktorý zahŕňa od bezplatného štartovného pre deti MX 65 a MX85 na všetkých podujatiach V+S Weldingcupu, až po dva bezplatné trojdňové MX kempy pre MX65, MX85 a MX Junior pod vedením Honza Brabca – skúseného jazdca a trénera s medzinárodným pôsobením. Kempy sa budú organizovať so súčinnosťou SMF (Slovenskej motocyklovej federácie) a Brabec MX School na tratiach v Mníšku nad Hnilcom a v Hniezdnom.


MX CAMP banner 1


Dva bezplatné trojdňové MX kempy pre Juniorov, MX65 a MX85„Ak chceme zahraničnému motocrossu či supercrossu konkurovať, nemôžeme si dovoliť čakať, že nám tu vyrastú prirodzené talenty. Jazdecký talent je potrebné systematicky rozvíjať a venovať sa mu, preto sme vymysleli koncept, ktorý na úrovni tých najmladších podchytí správne techniky, vykorení zlozvyky a umožní efektívnejšiu jazdu. Tieto kempy sú určené najmä účastníkom V+S WedlingCupu, ktorí to budú mať hradené, ale v prípade voľných miest aj pre iných záujemcov, ktorí si polovicu uhradia na vlastné náklady. Pozývame nielen skúsených jazdcov, ale aj úplných začiatočníkov, pre ktorých sa tým otvoria dvere, zahodia strach z pretekania. Navyše pod vedením skúseného českého jazdca a trénera s mnohoročnými skúsenosťami a rodinnou jazdeckou históriou na rôznych kontinentoch,HonzuBrabca, môžu získať nové poznatky a techniku jazdy.“ Vyjadril sa René Ražek, promotér.

 

Kempy na rôznorodých tratiach v Mníšku nad Hnilcom a v Hniezdnom – začínajú už v máji!


Trať v Mníšku nad Hnilcom, na ktorej sa konávajú aj majstrovstvá Slovenka v Motocrosse a trať pri Starej Ľubovni v Hniezdnom sa stanú dejiskom tréningov MX mládeže.
„Chceme sa poďakovať Ľubošovi Lofflerovi a Mirovi Aleximu za poskytnutie tratí na tieto účely a taktiež SMF za poskytnutú súčinnosť. V neposlednom rade patrí vďaka aj Honzovi Brabcovi, u ktorého som presvedčený, že je mládež v dobrých rukách.“ Poďakoval René Ražek, promotér.Harmonogram kempov:


• Kemp v Mníšku nad Hnilcom – 13.-15.5.2016
• Kemp v Hniezdnom – 15.-17.7.2016


Podmienky účasti na MX Kempoch:

• Prioritne by sa mali hlásiť jazdci V+S WeldingCupu, v prípade, že zostanú voľné miesta, dáme priestor aj iným záujemcom
Jazdci V+S Welding Cupu majú kemp preplatený, hradia si len ubytovanie a stravu. Iní záujemcovia si hradia aj polovicu účasti na kempe, teda 100 eur.
• Jazdec musí mať platnú jazdeckú licenciu od SMF alebo inej národnej federácie.
• Národnosť nehrá rolu – vítaní sú aj Poliaci, Maďari, Ukrajinci či Česi

Prihlasovanie sa na kempy:

• Počet jazdcov na jednom kempe je limitovaný – max. 30 účastníkov (kto prvý príde, ten prvý melie – poradie sa určuje podľa zaslania kompletnej prihlášky)
Prihlášky je potrebné zasielať na : esxproductionsk@gmail.com
• Prihláška musí obsahovať: Meno,tel.číslo, kubatúra, kópia jazdeckej licencie a krátky profil jazdca.
• V prípade MX65 a MX85 a všetkých jazdcov mladších ako 18 rokov musí prihláška obsahovať aj písomný súhlas zákonného zástupcu s originálnym podpisom (stačí scan podpísaného súhlasu).

Viac informácii o kempoch, ale aj samotnom V+S Welding Cupu nájdete na www.vsweldingcup.sk alebo na FB stránkeAutor: Radka Kovaľ Mazáková