Mototrial


Bang.sk

Mototrial (ďalej len trial) je motocyklová disciplína, ktorá si vyžaduje vytrvalosť, zručnosť a určitú dávku koncentrácie. Každý z jazdcov musí abslovovať vyznačené kontrolné úseky otvoreného okruhu s čo najmenším počtom chýb a najnižším počtom trestných bodov.
Okrem toho je pre absolvovanie trate predpísaný časový limit pre každú sekciu ako aj celý pretek.

Trať vedie v prevažnej miere lesnými a poľnými cestami. Súťaž sa môže usporiadať na verejných komunikáciách ( len s vylúčením ostatnej prmávky). Trať je rozdelená na niekoľko okruhov . Celková dĺžka trate nesmie presahovať 40 km. Nutné je taktiež uviesť, že priemerná rýchlosť žiadneho z jazdcov nesmie prekročiť 20 km/hod.
Víťazom sa stáva jazdec s najlepším časom a najmenším počtom trestných bodov.Prehľad chýb a trestných bodov

Trestné body Popis
0 bodov bezchybný prejazd sekciou
1 bod 1 šlapnutie
2 body 2 šlapnutie
3 body šlapnutia viac ako 2 krát
5 bodov šlapnutie pri zastavení bez drženia riadidiel rukami
5 bodov pohyb späť bez alebo so šlapnutím
5 bodov pád - úplná strata kontroly nad strojom
5 bodov prejdenie ohraničenia sekcie
5 bodov minutie vyznačeného smeru jízdy v sekcii
5 bodov poškodenie značenia
5 bodov pretrhnutie, odstránenie, alebo zrazenie značiek
5 bodov križovanie vlastnej stopy
5 bodov prijatie cudzej pomoci v sekcii
5 bodov jazdec nevojde do sekce po vyzvání
5 bodov nedokončenie sekcie v časovom limite
5 bodov zastavenie chodu motoru so šlapnutím
10 bodov odmietnutie nastúpenia do sekcie po výzve
20 bodov vynechanie sekcie
V rámci seriálu Majstorvstiev Slovenska sa súťaží v kategóriách:

A,B,C + Voľná – bez obmedzenia veku jazdca, pohlavia a objemu motora

ŽIACI - vek od 6 do 14 rokov, objem max 80 ccm pre dvojtaktný motor a 100ccm pre štvortaktný motor, bez rozdielu pohlavia.

ŽENY - bez obmedzenia veku a objemu motora

CLASSIC TRIAL - pre motocykle chladené výlučne vzduchom, vybavenými
len bubnovými brzdami a dvoma pružiacimi jednotkami zadnej vidlice. Bez vekového limitu a rozdielu pohlavia. Pri bodovaní je zohľadnený vek motocykla a jazdca.


Zdroj: mototrial.sk
Video: youtube.com

Galéria