Nominačné kritéria DHI a 4X 2015


Bang.sk

slovensky-zvaz-cyklistiky-szcNominačné kritéria pre kategórie DHI a 4X pre rok 2015.

Základné informácie a preteky , ktorých sa reprezentačný tím zúčastní :
Druh : UCI DHI WORLD CUP #2
Miesto konania : Fort William (GBR)
Dátum : 06-07.06. 2015
Druh : UCI DHI WORLD CUP #3
Miesto konania : Leogang (AT)
Dátum : 13-14.06.2015
Druh : UCI DHI WORLD CUP #4
Miesto konania : Lenzerheide (SUI)
Dátum : 04-05.07.2015
Druh : UCI DHI WORLD CUP #7
Miesto konania : Val di Sole (ITA)
Dátum : 22-2.08.2015
Druh : UCI DHI World Championships
Miesto konania : Vallnord (AND)
Dátum : 01-06.09.2015

Počet reprezentantov a kategórie reprezentácie :
4X Elite Men   Nominácia : 1
DHI Elite Men   Nominácia : 2
DHI Junior Men   Nominácia : 2
DHI Elite Women   Nominácia : 1

Komisia MTB DH/4X si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu počtu reprezentantov v jednotlivých kategóriach .
(Konečný počet nominovaných reprezentantov sa môže líšiť v závislosti na výške schváleného rozpočtu MTB 2015 )

FOURCROSS

4X Elite Men nominačné kritéria na MS :
Nominačné preteky a kritéria pre MS 4X 2015 :
4X PRO TOUR – Winterberg GER – 24.05.2015
4X PRO TOUR – Fort William, GBR – 07.06.2015
4X PRO TOUR – Sczawno zdroj POL – 18.07.2015

Bodovanie : 1 miesto 20 bodov, 2 miesto = 17 bodov, 3 miesto = 15 bodov, 4 miesto 13 bodov, 5 miesto = 12 bodov, 6 miesto = 11 bodov …………………………. 16 miesto = 1 bod

DOWNHILL

DHI Elite Men : nominačné kritéria pre WC Fort William / WC Leogang / WC
Lenzerheide / WC Val di Sole /WCH Vallnord :

Pretekári vo veku 19 rokov a viac. Rozhodujúci je vek, ktorý je dosiahnutý v
danom roku.

Budú nominovaní dvaja pretekári podľa nominačných kritérii.

Pretekár, ktorý sa umiestni v danom roku do TOP 30 na akomkoľvek preteku vo Svetovom pohári, bude automaticky zaradený do reprezentačného tímu.

DHI Junior Men : nominačné kritéria pre WC Fort William / WC Leogang /
WC Lenzerheide / WC Val di Sole /WCH Vallnord :

Pretekári vo veku 17-18 rokov. Rozhodujúci je vek, ktorý je dosiahnutý v danom
roku.

Budú nominovaní dvaja pretekári podľa nominačných kritérii.

Pretekár, ktorý sa umiestni v danom roku do TOP 15 na akomkoľvek preteku vo Svetovom pohári, bude automaticky zaradený do reprezentačného tímu.

DHI Elite Women: nominačné kritéria pre WC Fort William / WC Leogang /
WC Lenzerheide / WC Val di Sole /WCH Vallnord :

Pretekárky vo veku 19 rokov a viac. Rozhodujúci je vek, ktorý je dosiahnutý v danom roku.

Bude nominovaná jedna pretekárka podľa nominačných kritérii.

Pretekárka, ktorá sa umiestni v danom roku do TOP 10 na akomkoľvek preteku vo Svetovom pohári, bude automaticky zaradená do reprezentačného tímu.

Nominačné preteky a kritéria :

1. World Cup #1    Lourdes FRA    12.04.2015

2. SPDH #1    Mráznica    03.05.2015

3. IXS EU DH Cup    Maribor    17.05.2015

4. SPDH #2    Malá Lučivná    24.05.2015

5. World cup #2    Fort William    06.06.2015

6. World cup #3    Leogang    14.06.2015

7. SPDH #3    Jasná    21.06.2015

8. SPDH #4 + MSR    Ružomberok    19.07.2015

9. IXS EU DH Cup   Pila    26.07.2015

Bodovanie :
Závod 2,4,7,8 1 miesto = 20 bodov 2 miesto = 18 bodov 3 miesto =
16 bodov 4 miesto = 12 bodov 5 miesto = 10 bodov
Závod 3,9 1 miesto = 30 bodov 2 miesto = 26 bodov 3 miesto = 24
bodov 4 miesto = 21 bodov 5 miesto = 20 bodov až 24 miesto = 1 bod
Závod 1,5,6

- Elite men - TOP 20 = 100 bodov, TOP 30 = 90 bodov, TOP 40 = 80 bodov, TOP 80 = 40 bodov
- Junior men - TOP 5 = 100 bodov, TOP 10 = 90 bodov, TOP 20 = 80 bodov, TOP 30 = 40 bodov

Poradie bude zostavené po súčte TOP 5 výsledkov a zoradené od najvyššieho počtu bodov po najnižší. Pri rovnakom počte bodov, bude rozhodujúci výsledok MSR a lepšie umiestnenie na pretekoch Svetového pohára .

Pokiaľ nikto z pretekárov nesplní kritéria, bude na MS vyslaný maximálne jeden pretekár kategórie Elite a Junior Men s najvyšším počtom bodov.

Povinnosťou a kritériom pre účasť na reprezentačných pretekoch, je štrart na MSR a jednom kole SPDH ( s výnimkou zranenia, ktoré musí byť
podložené lekárskou správou). Komisia MTB DH/4X si vyhradzuje právo meniť počty reprezentantov v jednotlivých kategóriach a v opodstatnených prípadoch zaradiť nového reprezentanta a naopak vyradiť súčasného reprezentanta aj napriek tomu,
že splnil nominačné kritéria.

Dodatok :

Behom reprezentačného výjazdu sa musí pretekár riadiť pokynmi a poslúchať vedúceho reprezentácie. V prípade neakceptovania pokynov bude vylúčený z reprezentačného družstva a bude povinný uhradiť všetky náklady spojené s výjazdom.

V priebehu sezóny je prísny zákaz používať návykové látky a doping. Budú prebiehať námatkové kontroly a ak bude nález pozitívny, alebo odmietne športovec kontrolu, bude automaticky vylúčeny z reprezentácie.

Na preteky SP môžu byť nominovaní aj samoplatci iba so súhlasom vedúceho reprezentačného družstva, komisie MTB DH/4X a výkonným výborom SZC!!!

Komisia MTB DH/4X si vyhradzuje právo na zmenu nominačných pretekov. Každá zmena musí byť oznámena v riadnom termíne na webe SZC a iných
médiach .

Vypracoval : Tomáš Tóth / predseda komisie MTB DH/4X