Pozvánka: 1.kolo SPDH v Mraznici


Bang.sk

Plagat Mraznica 2014Prvý májový víkend sa koná dlhoočakávané 1.kolo slovenského pohára v downhille. Tak ako minulý rok sa to všetko odštartuje v stredisku Hnilčík - Mraznica. Tešíme sa na Vás.


Propozície Slovenský pohár 2014 – 1. kolo HNILČÍK - MRAZNICA

Názov pretekov: DH MRAZNICA
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky
Organizátor: Freeride Košice a SCM Mraznica
Termín konania: Nedeľa 03.- 04. 05. 2014
Miesto konania: HNILČÍK - MRAZNICA
Trať:
Štart - 1035 m.n.m.
Cieľ - 705 m.n.m.
Dĺžka - 1500 m
Prevýšenie - 330 m
Prezentácia: V priestore stanu 1ENERGY v cieľovom priestore.
Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 30.04.2014 na mail tomas@1energy.sk .

Časový harmonogram:

Piatok 2.5.2014
voľný tréning s možnosťou registrácie na preteky
- osobitný poplatok 7 € za vývoz v piatok od 14.00 do 18.00
16.00 – 18.00 – Registrácia

Sobota 3.5.2014
09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
10.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 5 Ž, 5 Žiakov
14.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 4.5.2014
08.30 - 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
11.00 štart Semifinále – podlieha zmene, v prípade vysokého počtu pretekárov
13.00 štart Finále
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Vychutnajte si celkové videjko z minulého roka


Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2014:

Podmienky štartu:

Muži Elite, Masters, Supermasters:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Žiaci
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

mraznica SPDH 2013

SPDH Mraznicaa 2013

Prihlášky: Online od stredy 16.4.2014 do stredy 30.4.2014 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.
Štartovné: Prihlásení online s úhradou online 30 EUR / 825 CZK, prihlásení online s úhradou na mieste 35 EUR / 960 CZK, neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR / 1100. Štartovné sa nevracia. Štartovné zahŕňa - poplatok za účasť na pretekoch a lístok na vlek počas soboty a nedele. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate.

Úhrada štartovného cez internetbanking –
EUR – úhrady zo Slovenskej republiky – 30 €, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím sytémom VOS, č.ú – 25 00 41 22 03 / 8330 – úhrady v EUR v rámci SR do Fiobanky sú bez poplatku
CZE – úhrady z Českej republiky – 825 CZE ( kurz 27,5 CZE / EUR ), variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím sytémom VOS, č.ú – 25 00 41 22 03 / 2010 – uhrady z CZE v CZK do Fiobanky sú bez poplatku. Z ČR realizujte úhrady výhradne v CZE, inak bude úhrada spoplatňovaná vrámci pravidiel medzinárodného platobného styku stanovených bankou.
Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2014.

Sledujte tréningovú jazdu nášho jazdca Petra Sedláka


Ubytovanie:
- www.scm.sk
- www.slovenskyraj.sk
- www.chatahnilcik.sk
- www.chalupamirino.szm.sk
- www.novoveskahuta.sk
- www.chatalenka.com
- www.ubytovanienaslovensku.eu
- www.slovenskyraj.sk
- www.onlineslovensko.sk
- www.bartko.huta.sk

Občerstvenie: Bufet v priestore cieľa.
Ostatné ustanovenia:
- Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2014.
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
- Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
- Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
- Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, našej FB fun page SPDH 2014 , www.bang.sk , www.bikemagazin.sk a www.dolekop.com.

Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Mgr. Tomáš Vrbovský, mail: tomas@1energy.sk, tel: +421 911 628 433

Plagat Mraznica 2014

Viac foto z minulého roka nájdeš na našej FB fun page.

Zdroj: Tomáš Vrbovský
Spracovala: Nika