!!! ZRUŠENÝ !!! 2. ročník Devilwork 12 HOURS RACE


Bang.sk

Hriňová 2014

Pretek je pre malý záujem jazdcov ZRUŠENÝ !!!
----------------------------------------


Máme tu 2. ročník jedinečného preteku, kde si účastníci majú možnosť siahnuť na dno svojich síl v preteku inšpirovanom 24 hodinovkou v Semmeringu. Jedna trať sa jazdí 12 hodín. Cena štartovného je 50 euro pre prihlásených a 55 euro pre neprihlásených.


Usporiadateľ: Ski centrum Košútka s.r.o.

Organizátor: Devilwork racing

Termín konania: Sobota 30.8.2014

Miesto konania: Hriňová / GPS súradnice: 48.561302,19.531588

Kategórie:
Jednotlivci, dvojčlenné a štvorčlenné teamy.

Z teamu je na trati vždy len jeden jazdec. Štartuje sa štýlom Le Mans, tzn. hromadný štart, kedy jazdec z vyznačeného bodu dobieha k svojmu biku na zemi a vyštartuje. Súťaží sa na najväčší počet prejdených kôl. Pri rovnakom počte kôl sa rozhoduje podľa najrýchlejšieho času na trati. V kategórii teamov nieje určené striedanie jazdcov. Registrovať Vás bude časomiera pomocou čipov, ktoré si môžete vymeniť vo vyhradenom priestore.


Trať:
Štart – 723 m.n.m.
Cieľ - 503 m.n.m.
Dĺžka - 2050 m
Prevýšenie - 220 m

Časový harmonogram:

Sobota 30.8.2014
07:30 - Riders meeting
08:00 - Štart preteku štýlom le mans
20:00 - Koniec preteku
20:30 - Vyhlásenie výsledkov závodu

Odmeny: Finančné, vecné.

Sára Budáčová - devilwork 12 hodinovka

Ubytovanie:
Penzión Košútka - mob: +421 (0) 905 773 344, e-mail: penzion@kosutka.sk
Občerstvenie: Reštaurácia penziónu

Podmienky štartu pre všetky kategórie:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári pod 15 rokov musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.

Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Ostatné ustanovenia:
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
- Usporiadateľ umožní postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú cenníkom.
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.

Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Vladimír Hučko, +421 903 503 264, janhra@dw-cycles.com

Sára Budáčová - devilwork 12 hodinovka 1

Foto z minulého roka nájdete na našom FB fan page.

Foto: Sára Budáčová