Pozvánka: 3.kolo SPDH v Bachledovej doline


Bang.sk

Všetkých Vás srdečne pozývame na tretie kolo Slovenského pohára v zjazde, ktoré sa koná 7 - 8. júla v Bachledovej doline. Príďte si užiť víkend plný jazdenia a zábavy.

Propozície Slovenský pohár 2012 – 3. kolo BACHLEDOVA DOLINA

Názov pretekov: SPDH BACHLEDOVA DOLINA
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky
Organizátor: IMMOBAU, s.r.o.
Termín konania: Nedeľa 8.7.2012
Miesto konania: Bachledova dolina- Bike park Bachledova
Trať: Štart - 1170 m.n.m. Cieľ - 930 m.n.m. Dĺžka - 1700 m Prevýšenie - 240 m
Prezentácia: Infocentrum bike park Bachledova, pri spodnej stanici lanovky. Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na vyhradený priestor (jedno auto a stan o rozlohe 6x3m) do 4.7.2012 na vasova@hotmail.sk .

Časový harmonogram:

Piatok 6.7.2012 voľný tréning s možnosťou registrácie na preteky - osobitný poplatok 11 € za vývoz lanovkou v piatok 6.7.2012 od 12.00 hod do 18.00 hod.

Sobota 7.7.2012
08.30 – 14.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
10.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 5 Ž, 5 Žiakov
14.00 – 17.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 8.7.2012
08.30 - 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
9.30 – 10.30 povinný tréning
11.00 štart Semifinále
14.00 štart Finále.
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára.

Kategórie:
Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2012

Podmienky štartu:
Muži Elite, Masters: - Štart na vlastné nebezpečenstvo - Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI - Prilba s integrovaným chráničom brady - Bicykel v dobrom technickom stave Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy
Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy: - Štart na vlastné nebezpečenstvo - Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI - Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice - Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu - Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami
Žiaci - Štart na vlastné nebezpečenstvo - Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI - Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice - Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu - Bicykel v dobrom technickom stave Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Prihlášky: Online od pondelka 25.6.2012 do stredy 4.7.2012 (do 20:00h), prípadne pri prezentácii.
Štartovné: Prihlásení online 30 EUR, prihlásení na mieste 35 EUR. Štartovné sa nevracia. Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch a lístok na lanovku počas soboty a nedele. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate.
Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2012.
Ubytovanie: www.sunbachledova.sk
Občerstvenie: Hotel Bachledka*** a bufet Klingáč

Ostatné ustanovenia:
- Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2012.
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku. - Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
- Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
- Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.

Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Jana Vasová, 0948 288 887, mail: vasova@hotmail.sk