Pozvánka: 5. kolo SPDH v Mraznici


Bang.sk

Všetkých Vás srdečne pozývame na 5.kolo Slovenského pohára v zjazde horských bicyklov v Mraznici, ktoré sa bude konať cez víkend 11-12.8.2012. Nenechajte si ho ujsť a príďte si užiť víkend plný jazdenia a zábavy.

Propozície Slovenský pohár 2012 – 5. kolo HNILČÍK - MRAZNICA

Názov pretekov: DH MRAZNICA
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky
Organizátor: Freeride Košice a SCM Mraznica
Termín konania: Nedeľa 12.8.2012
Miesto konania: HNILČÍK - MRAZNICA
Trať:
Štart - 1035 m.n.m.
Cieľ - 705m.n.m.
Dĺžka - 1500 m
Prevýšenie - 330 m
Prezentácia: V priestore Čajovne.

Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 05.08.2012 na mail tomas@1energy.sk .

Časový harmonogram:
Piatok 10.8.2012
- voľný tréning s možnosťou registrácie na preteky
- osobitný poplatok 7 € za v piatok 20.7.2012 od 14.00 do 18.00
- Online prihlasovanie je spustene na linku TU

Sobota 11.8.2012
08.30 – 14.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
10.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 5 Ž, 5 Žiakov
14.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 12.8.2012
08.30 - 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
9.30 – 10.30 povinný tréning
11.00 štart Semifinále
13.00 štart Finále
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2012
Podmienky štartu:

Muži Elite, Masters:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Žiaci
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Prihlášky: Online na www.vos-tpk.sk od pondelka 1.8.2012 do stredy 8.8.2012 (do 20:00h), prípadne pri prezentácii.
Štartovné: Prihlásení online 30 EUR, prihlásení na mieste 35 EUR. Štartovné sa nevracia. Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch a lístok na lanovku počas soboty a nedele. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate.
Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2012.

Ubytovanie:
1. www.scm.sk
2. www.slovenskyraj.sk
3. www.chatahnilcik.sk
4. www.chalupamirino.szm.sk
5. www.novoveskahuta.sk
6. www.chatalenka.com
7. www.ubytovanienaslovensku.eu
8. www.slovenskyraj.sk
9. www.onlineslovensko.sk
10. www.bartko.huta.sk

Občerstvenie: Bufet, chaty v priestore cieľa.

Ostatné ustanovenia:
- Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2012.
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
- Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
- Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
- Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, http://www.bikemagazin.sk/ a na stránkach ostatných mediálnych partnerov.

Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Mgr. Tomáš Vrbovský, mail: tomas@1energy.sk, tel: +421 911 628 433