8H Jasná Team Race 2012 - ZRUŠENÉ


Bang.skTatry Motion a 1Energy ako organizátori pretekov „8H Jasná Team Race“ oznamujú, že na základe nízkeho počtu prihlásených jazdcov a zranených jazdcov je podujatie seriálu ZRUŠENÉ !

Organizátori sa ospravedlňujú a za pochopenie ďakujú. V súčasnosti sa jedná o novom termíne pretekov, ktorý Vám bude včas oboznámený !!!

8H JASNA TEAM RACE - Najťažší 8-hodinový DOWNHILLOVÝ PRETEK NA SLOVENSKU

TERMÍN: Sobota 25.8.2012
MIESTO: BIKE PARK JASNÁ, Záhradky
NÁZOV PRETEKOV: 8H Jasná Team Race
ORGANIZÁTOR: TATRY MOTION a 1ENERGY
TYP PRETEKOV: Mass Downhill – 2 a 4 členné tímy

PROGRAM:
Piatok 24.8.2012
voľný tréning
10.00 – 20.00 registrácia

Sobota 25.8.2012
08.00 – 09.00 Oboznamovacia Jazda
09.15 – 09.45 Radenie pretekárov na štarte
10.00 – 18.00 Team Race
19.00 Vyhlásenie výsledkov

PRIHLÁŠKY: Online od stredy 15.8.2012 do piatka 24.8.2012. PRIHLASOVANIE TU
ŠTARTOVNÉ: 2 členný tím - 50 €, 4 členný tím - 100 €.

Pri registrácii sa bude vyberať záloha za čip vo výške 50 EUR. Záloha bude vrátená po odevzdaní čipu časomiere. Štartovné sa nevracia. Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch a lístok na lanovku počas Piatku a Soboty. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate.
Ďalšie informácie čoskoro...

OSTATNÉ USTANOVENIA:
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo
- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií
- Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch

Pripomienky k priebehu alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.

V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov (zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu)