Pozvánka: DW Race of Hope


Bang.sk

race of hope
Devilwork racing a Ski Centrum Košútka vás pozývajú do Hriňovej na jesenný downhillový závod DW Race of Hope, ktorý sa bude konať 6.-7.október 2012.

Názov pretekov: DW Race of hope
Usporiadateľ: Ski centrum Košútka s.r.o.
Organizátor: Devilwork racing
Termín konania: 6.-7.október 2012 (sobota, nedeľa)
Miesto konania: Devilwork bikepark - Košútka, Hriňová

Trať:
Štart - 723 m.n.m.
Cieľ - 503 m.n.m.
Dĺžka - 1500 m
Prevýšenie - 220 m
Prezentácia: Penzión košútka - reštaurácia
Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 3.10.2012 na: shop@dw-cycles.com

Časový harmonogram:

Sobota 6.10.2012
08.30 - 14.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
10.00 - 14.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
14.00 - 17.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 7.10.2012
08.30 - 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
9.30 - 10.30 povinný tréning
11.00 štart Semifinále
13.00 štart Finále
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára.

Kategórie: Žiaci, Full, Hardtail, women
Podmienky štartu:

Full, Hardtail:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Prilba s integrovaným chráničom brady
- Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Žiaci, Ženy:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Prihlášky: Online na www.dw-bikepark.com od stredy 5.9.2012 do stredy 3.10.2012 (do 20:00h), prípadne pri prezentácii.
Štartovné: Prihlásení online 25 EUR, prihlásení na mieste 30 EUR. Štartovné sa nevracia. Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch a lístok na lanovku počas soboty a nedele. Pretekárom nebude umožnený vstup na vlek a trať bez štartovného čísla.

Ubytovanie:
www.pezionkosutka.sk, 0905 773 344 , info@kosutka.sk
Ďalšie ubytovacie zariadenia nájdete na www.kosutka.sk
Občerstvenie: Reštaurácia Košútka v priestore cieľa.

Ostatné ustanovenia:
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
- Organizátor umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
- Organizátor má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
- Organizátor nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
- Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.

Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Vladimír Hučko, +421 903 503 264, janhra@dw-cycles.com

race of hope