Pozvánka: Kráľovský MTB Maratón


Bang.sk

Obľúbený Kráľovský MTB maratón pokračuje aj tento rok a to už svojím 5. ročníkom.Maratón sa uskutoční 1.9.2012 na tradičnom mieste pod Spišským hradom, kde sú pre bikerov pripravené trasy na 25km, 50km a 100km. Organizátori nezabudli ani na najmenších z veľkej rodiny bikerov a pripravili pre nich Baby King Race.

Prihlasovanie na Kráľovský MTB maratón TU.


Propozície:

Termín:
1 . september 2012 (sobota)

Miesto:
Granč Petrovce – obecný úrad (N 48°59.872'/E 20°48.666')

Usporiadateľ:
Športový klub Pegas, Bratislavská 44, 040 11 Košice
Telefón:
+421 917 343 847

+421 907 238 223

+421 903 642 206

Riaditeľ podujatia:
Marián Králik

Prihlasovanie:
Viktor Homolya

Trať:
Jiří Tatič, Peter Kuiš, Martin Kandráč

Hlavný rozhodca:
Ing. Dušan Richter

Časomiera:
Ing. Dušan Richter (VOS TPK)

Výsledkový servis:
František Teplický (SAO TATRY)

V spolupráci s:
obec Granč Petrovce
obec Dúbrava
obec Vojkovce
obec Slatvina
obec Žehra
obec Vyšný Slavkov
Správa Národného Parku Slovenský Raj

Charakteristika podujatia:
Piaty ročník vytrvalostných pretekov určených pre vyznávačov horskej cyklistiky. Preteky sú zaradené do Cyklomaratónskej série (CMS) 2012 aj Slovenského pohára XCM (pre pretekárov s licenciou SZC) . Profil a šírka trate vo veľkej miere vedie spevnenými lesnými chodníkmi. Trať čiastočne umožňuje jazdu v skupinkách.

Povrch trate: spevnená cesta 20% (asfalt, šotolina), lesná cesta so spevneným povrchom 80%.

Trate:
„100ka“ maratón (100 km/3200 m ) - horská prémia – Sľubica.

Na tejto trati je stanovený časový limit prejazdu na 58. km – horský prechod Chvála Bohu (viď. mapa+profil trate). Pretekár musí prejsť týmto bodom najneskôr o 13.30 hod. Po tomto limite usporiadateľ nezaručuje zabezpečenie trate.

„50ka“ polmaratón (48 km/1550 m) - horská prémia - Sľubica

„25ka“ (26 km/600 m) - pre pretekárov bez licencie SZC

„BKR“ Baby King Race (0,4 km/2 m) – kategória BKR8 - jedno kolo, kategória BKR10 - dve kolá.

Kategórie:
MD - Muži od 19 do 39 rokov, dlhá trasa (maratón)

SD - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, dlhá trasa (maratón)

VD - Muži (veteráni) od 50 do 59 rokov, dlhá trasa (maratón)

ŽD - Ženy od 19 rokov, dlhá trasa (maratón)

KtK - Kadeti od 15 do 16 rokov, krátka trasa (polmaratón)

JrK - Juniori od 17 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón)

JaK - Juniorky-Kadetky od 15 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón)

MK - Muži od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón)

SK - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón)

VK - Muži (veteráni) od 50 do 59 rokov, krátka trasa (polmaratón)

W2K - Muži (weteráni) nad 60 rokov, krátka trasa (polmaratón)

ZK – Ženy od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón)

DK – Ženy (dámy) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón)

LK - Ženy (Lady) nad 50 rokov, krátka trasa (polmaratón)

M25 – Muži bez rozdielu veku trasa 25ka

Ž25 - Ženy bez rozdielu veku trasa 25ka

F - Family - rodič a dieťa/deti do 15 rokov trasa 25ka

BKR8 – deti do 8 rokov

BKR10 – deti od 9 do 10 rokov

Cyklista, ktorý je držiteľom licencie SZC sa pri prihlasovaní na preteky musí rozhodnúť, či bude súťažiť v kategórii SP (ELITE, ELITE ŽENY, JUNIORI, JUNIORKY) alebo v niektorej z otvorených kategórií.

Vyhodnotenie kategórií:
„100ka“ - vyhodnocujú sa kategórie MD, SD, VD, ŽD,
„50ka“ - vyhodnocujú sa kategórie MK, SK, VK, W2K, ZK, DK, LK, JaK, JrK, KtK,
„25ka“ - vyhodnocujú sa kategórie M25, Ž25, F,
„BKR“ - vyhodnocujú sa kategórie BKR8, BKR10

Prihlášky:
prihláška na tlač tu
Poštou: Športový klub Pegas, Bratislavská 44, 040 11 Košice
E-mail: info@kralovskymaraton.sk

Prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané.

U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu (trate 50ka, 25ka, BKR). Osoby do 15 rokov môžu absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu. Neplatí to pre trate BKR.

Štartovné:
Pre účastníkov Baby King Race štartovné 0,-EUR

Deti do 15 rokov štartovné 0,-EUR (pri kategórií Family platí rodič štartovné podľa stanovených termínov). Účastníci tejto kategórie sa môžu prihlásiť len do 20.8.2012.

Pre všetky kategórie jednotné 13,-EUR do 30 .6.2012 (s pamätným suvenírom).

Pre všetky kategórie jednotné 18,-EUR od 1 .7.2012 do 19.8.2012 (s pamätným suvenírom).

Pre všetky kategórie jednotné 23,-EUR od 20 .8.2012 (bez pamätného suveníru).

Prihlásenie je spojené s úhradou štartovného v stanovenom termíne.

Prihlásenie (zľavnené termíny) a vyplatenie v deň podujatia sa neakceptuje . V tomto prípade platí štartovné 23,-EUR.

Prihlášky sú platné len s priloženým potvrdením o zaplatení štartovného alebo kópiou potvrdenia o platbe bankovým prevodom.

Štartovné zahrňuje účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

Úhrada:
Bankovým prevodom na účet v Tatra Banka, č. ú.: 2621144524/1100, VS dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, v hotovosti na mieste prihlásenia alebo poštovou poukážkou na adresu organizátora. Platba kreditnou kartou nie je možná.

Úhrada štartovného - zahraniční účastníci:

IBAN: SK90 1100 0000 0026 2114 4524

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Konštantný symbol: 308

VS: dátum narodenia (priklad: 10.05.1980 = 10051980)

Poznámka: Meno a Priezvisko

Prezentácia:
31.08.2012 (piatok) Granč Petrovce – Obecný úrad 18.00–21.00

01.09.2012 (sobota) Granč Petrovce – Obecný úrad od 07.00 hod.

Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom príslušnej kategórie!!

Pri prezentácii účastníci dostanú pamätný suvenír, pokyny, kupón na stravu a nápoj, tombolový kupón, štartovné číslo, príchytky na číslo, čip, orientačnú mapku s popisom trate.

Poplatok za stratu čipu je 50 EUR. Po odjazdení pretekov je každý účastník povinný čip vrátiť.

Štart:
Granč Petrovce – obecný úrad:
„100ka“ - 08:30
„50ka“ - 10:00 ženy

10:20 prvá vlna (všetky kategórie)

10:30 druhá vlna (všetky kategórie)
„25ka“ - 11:00
„BKR“ - 11:15

Občerstvenie:
„100ka“ – 6x

„50ka“ – 3x

„25ka“ – 1 x

Štart/Cieľ:
Granč Petrovce – obecný úrad (N 48°59.872'/E 20°48.666')

Výsledky:
Neoficiálne výsledky sa budú postupne zverejňovať na informačnej tabuli v priestore štartu/cieľa. Protesty je možné podať len písomne, ihneď po príjazde do cieľa, v kancelárií pretekov, do rúk riaditeľa pretekov. Najneskôr však 1 hodinu pred vyhlasovaním výsledkov.

Vklad pri podaní protestu je 50,- EUR. Tento vklad v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

Meranie času:
Meranie bude zabezpečovať firma VOS-TPK čipovou technológiou. Poplatok za stratu čipu je 50 EUR. Po odjazdení maratónu je každý účastník povinný čip vrátiť.

Technická pomoc:
V mieste štartu a cieľa a v priestoroch občerstvovacích staníc bude zabezpečená základná technická pomoc.

Ceny a odmeny:
Prví traja v kategóriách na všetkých tratiach získajú poháre a/alebo diplomy. Víťaz horskej prémie získa vecnú cenu. Pre všetkých účastníkov maratónu je na záver pripravená tombola.

Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov (týka sa aj tomboly).

Poistenie:
Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa Preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.

Ubytovanie:
Organizátor nezabezpečuje ubytovanie. Možnosť stanovania na Spišskom salaši, v obci Granč Petrovce – futbalové ihrisko vo vyhradených priestoroch.

Doprava:
Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu.

Príjazd z Košíc po ceste 547 pred obcou Dobrá Vôľa odbočiť vpravo smer Žehra.

Smer od Levoče po E50/18 odbočka Granč Petrovce.

Smer od Prešova po E50/18 odbočka za obcou Korytné smer Granč Petrovce. Príjazd po diaľnici D1 odbočiť v zjazde Behárovce.

Šatne a sprchy:
V priestore miestneho futbalového ihriska. Šatne slúžia iba na prezlečenie, nie na odkladanie oblečenia a úschovu osobných vecí. V prípade odcudzenia usporiadateľ neručí za vzniknutú škodu.

Umývanie bike-ov:
Vo vyhradených priestoroch futbalového ihriska vyznačených na informačnej tabuli pri prezentácii.

Podmienky účasti na pretekoch:
Dobrý zdravotný stav (odporúčame lekársku prehliadku). Prihlásením pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný stav, schopný dlhodobej záťaže!

Úhrada štartovného, dobrý technický stav bicykla, cyklistická prilba počas celých pretekov. Zloženie prilby počas pretekov je trestané diskvalifikáciou pretekára a zároveň vylúčením z tomboly.

Všetci pretekári sa zúčastňujú podujatia na vlastné riziko.

Preteky sa idú za každého počasia a za plnej cestnej premávky. Účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľa.

Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na veciach a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb.

V prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky spojené s hľadaním samotný pretekár.

Fair play

Všetkým nám ide o hru – žiadna sekunda, či výsledok nestoja za to, aby sme ľubovoľne poškodili „spoluhráčov“. Pretekáme sa v horskej cyklistike, kde umenie je zvládať bicykel a nie mať „široké ramená“, či pomocníkov.

Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania. Nebezpečné správanie akéhokoľvek druhu voči iným pretekárom vedie k okamžitej diskvalifikácii. Sú to preteky jednotlivcov, nie dvojíc, či trojíc...

Pretekár na trati nesmie prijať technickú pomoc, či inú výhodu od osoby mimo pretekov, či pretekára z inej kategórie za účelom získania výhody voči ostatným pretekárom. Pomoc môže prijať v občerstvovacích zonách. Takto nešportovo počínajúci si pretekár bude upozornený, prípadne až diskvalifikovaný. Skrátenie si trate a/alebo neabsolvovanie kontrolných stanovíšť vedie k okamžitej diskvalifikácii.
Mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané. Trasa vedie chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom.

Pri nekonaní alebo prerušení podujatia z dôvodu „vyššej moci“ prihlásený pretekár nemá žiadne právo na vrátenie peňazí.

Preteká sa podľa tohto rozpisu a pravidiel Cyklomaratónskej MTB série 2012.

Program:

Piatok, 31.08.2012

• 18.00 – 21:00 prezentácia

Sobota, 01.09.2012

• 07.00 začiatok prezentácie

• 08.30 štart 100ka

• 10.00 štart 50ka- Ženy

• 10.20 štart 50ka prvá vlna

• 10.30 štart 50ka druhá vlna

• 11.00 štart 25ka

• 11.15 štart BKR

• 17.00 vyhlasovanie víťazov + Tombola

Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny v prípade potreby.

Zdroj: kralovskymaraton.sk