Pozvánka: MiniRally Liptov 2012


Bang.sk

plagat minirally liptov
Už túto sobotu (22.9.2012) sa koná rýchlostná automobilová súťaž Minirally LIPTOV. Je usporiadaná v súlade s predpismi pre MRC platnými pre rok 2012. Koná sa vďaka pochopeniu a dobrej vôle predstaviteľov obcí Jakubovany, Jamník a Liptovský Ondrej.

Súťaž je zaradená do seriálu MINI RALLY CUP 2012.

Časový harmonogram:

Prijímanie prihlášok v mieste konania 22. 9. 2012, do 08.30 hod. (Kultúrny dom)

07:00 – 08:45 administratívne preberanie (Kultúrny dom)

07:00 – 08:45 technické preberanie (priestor pre servis a parkovanie),

09:00 – 09:15 povinná rozprava pre jazdcov, (kinosála KD)

09:15 – 10:15 spoločná obhliadka trate, najskôr v smere RS-1 a potom v smere RS-3

10:45 uzatvorenie trate

10:50 presun 1. vozidla na do ČK-1 (pred KD)

11:00 štart prvého vozidla do RS-1

11:45 štart prvého vozidla do RS-2

12:00 začiatok výdaja obeda (penzión STUDENÁ)

13:20 presun 1. vozidla na do ČK-4 (pred RS-3)

13:30 štart prvého vozidla do RS-3

14:15 štart prvého vozidla do RS-4

15:00 predpokladaný príjazd posledného vozidla v RS-4

15:30 vyvesenie výsledkov

16:00 vyhlásenie výsledkov (ak nebudú protesty…..)

plagat MiniRally liptov

Zdroj: minirally.sk