Pozvánka: Prvý ročník Trespass Downhill cupu vo Veľkom Folkmári


Bang.sk

Chlapci z Folkmáru sa rozhodli namiesto otváračky zorganizovať rovno prvý ročník Trespass Downhill cupu vo Veľkom Folkmári, na ktorý vás všetkých srdečne pozývajú. Pre pretekárov majú pripravené pekné ceny, fajnový guláš a samozrejme zabezpečený vývoz, síce nie veľmi komfortnou V3S ale skvelá atmosféra, ktorá na vás čaká vykompenzuje všetky malé nedostatky.

Názov: Trespass Downhill cup Veľký Folkmar
Dátum: 2.6.2012
Miesto: Veľký Folkmar - Jedlinka
Dĺžka trate: 850 metrov
Kategórie: Hardtail, Full a žiaci do 15 rokov
Štartovné: 2,50 eur

- pretekári do 18 rokov štartujú len zo súhlasom zákonného zástupcu!
- prihlasovanie do 30.5.2012 na mail: trespasscup@gmail.com
- do mailu napíšte celé meno, vek, kategóriu v ktorej pôjdete pretekať a prípadne aj klub
- registrácia a prezentácia v priestoroch cieľa od 10:30 do 11:30
- registrácia na mieste 3,50 eur
- vývoz pre pretekárov pomocou V3S
- občerstvenie v mieste konania

Tréning: od 10:00 do 12:30
Semifinále: 13:00
Finále: 15:00


Hlavnými sponzormi akcie je Trespass - obchod zo športovým oblečením a obec Veľký Folkmar

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu. Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku. Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch. V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov (zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu).

Veríme, že si nikto z vás nenechá ujsť túto akciu a príde minimálne podporiť jazdcov.