Pozvánka: Race of Hope – Devilwork bikepark Košútka


Bang.sk

race of hope (1)

Propozície Race of Hope - Devilwork bikepark Košútka - Hriňová


Názov pretekov: Race of Hope Usporiadateľ: Devilwork racing


Organizátor: Devilwork racing


Termín konania: Nedeľa 12.10.2014


Miesto konania: Košútka ‐ Hriňová


Trať: Štart ‐ 725 m.n.m. Cieľ ‐ 503m.n.m. Dĺžka ‐ 1650 m Prevýšenie ‐ 222 m


Prezentácia: pod reštauráciou Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 08.10.2014 na mail hucko@devilwork.eu .


Časový harmonogram:


Nedeľa 28.9.2014


09.00 ‐ 11.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati 12.00 štart Semifinále 14.00 štart FináleStupne víťazov 15‐20 min. po dojazde posledného pretekára Kategórie: Hardtail, Full, Ženy Podmienky štartu pre všetky kategórie:


‐ Štart na vlastné nebezpečenstvo ‐ Prilba s integrovaným chráničom brady ‐ Bicykel v dobrom technickom stave Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy


Prihlášky: Online na ( sem treba napisat otcovi nech to vytvori) od stredy 01.10.2014 do stredy 08.10.2014 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.Štartovné: Prihlásení online s úhradou na mieste 15 EUR, neprihlásený online s úhradou na mieste 18 EUR. Štartovné sa nevracia. Štartovné zahŕňa ‐ poplatok za účasť na pretekoch a lístok na lanovku počas nedele.


Odmeny: Vecné


Občerstvenie: Penzión KošútkaFinále SPDH Hriňová 2014 by bang (11)

Ostatné ustanovenia:


‐ Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. ‐ Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu. ‐ Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku. ‐ Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda. ‐ Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem. ‐ Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií. ‐ Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom. ‐ Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach. ‐ Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch. ‐ Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa. ‐ V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov. ‐ Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, stránkach ostatných mediálnych partnerov.


Kontakt: Riaditeľ pretekov: Vladimír Hučko, hucko@devilwork.eu, +421 903 503 264race of hope (1)