Pozvánka: Race of Hope Košutka 2013


Bang.sk

race of hope Košutka 2013 - plagát4Race of hope košutka 2012
Propozície DW Race of Hope 2013
Usporiadateľ: Ski centrum Košútka s.r.o.
Organizátor: Devilwork racing
Termín konania: Sobota 12.10.2013
Miesto konania: Hriňová / GPS súradnice: 48.561302,19.531588
Kategórie:
Žiaci, Ženy, Muži.

Hodnotenie:
Bez časomiery. Dve merané jazdy, do celkového poradia sa počítal lepší čas.

Svoj čas si každý pretekár žrebuje po dojazde do cieľa.
Upozorňujeme, že sa jedná o recesiu - zábavu na koniec sezóny, nie naháňanie výkonov..

1 Race of hope košutka 2012

Registrácia:
ONLINE alebo na mieste.
Cena štartovného je 5,- eur bez vývozu. Vývoz 10,- eur.

Trať:
Štart – 723 m.n.m.
Cieľ - 503 m.n.m.
Dĺžka - 2050 m
Prevýšenie - 220 m

race of hope košutka 2012

Časový harmonogram:

Sobota 12.10.2013

08:00 – 10:00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie !
09:00 – 11:30 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
12:00 Semifinále
14:00 Finále
20:00 Afterparty

Odmeny: vecné.

Ubytovanie:
Penzión Košútka - mob: +421 (0) 905 773 344, e-mail: penzion@kosutka.sk
Občerstvenie: Reštaurácia penziónu

Race of hope košutka 2012 afterparty

Podmienky štartu:

Pre všetky kategórie:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári pod 15 rokov musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.

Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Minuloročná jazda Ľubomíra Gregu na Race of Hope KošutkaPrezentácia: V priestore reštaurácie.

Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 7.10.2013 shop@dw-cycles.com.

Ostatné ustanovenia:
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
- Usporiadateľ umožní postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú cenníkom.
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.

Kontakt:

Riaditeľ pretekov: Vladimír Hučko, +421 903 503 264, janhra@dw-cycles.com

3 race of hope Košutka 2012

Takže neváhajte, hláste sa a príďte si 12.10. 2013 užiť skvelý pretek na KOŠUTKU. Tešíme sa na Vás

Zdroj: Organizátor
Foto: Veronika Takácsová, Jozef Bortník
Video: Bang Media

Galéria