Pozvánka: ŠKBM-NOREX Rally šprint Moldava 2013 2.kolo


Bang.sk

9_2_13V Sobotu dňa 9.2.2013  sa uskutoční ďalšie kolo ŠKBM Rally šprintu. Miesto konania je Ľadový ranč v Moldave nad Bodvou. Štartovné je 25€ vrátane občerstvenia.

Povrch trate bude tvoriť ľad a sneh ak sa nezmení počasie.  HROTY SÚ ZAKÁZANÉ !!! Celková dĺžka trate je 5300 m. Zúčastniť sa môžu osoby staršie ako 18 rokov, sú držitelia VP a nebudú pod vplyvom alkoholu. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť súťaže len so zákonným zástupcom. Súťažiaci musia byť riadne pripútaní a mať nasadenú prilbu.

 

Pretek je zrušený kvôli nepriaznivému počasiu !!! 


Priebeh:

Jazda zručnosti pozostáva z dvoch meranych jazd po tri kola.

Štartovať sa bude na pokyn štartéra!

Cieľ je letmý, ale vozidlo musí zastaviť pri tabuli STOP.

 

Časový hormonogram:

7:00 – 8:30 hod.   Administratívne a technické preberanie

7.30 hod.   Obhliadka trate

9.15 hod.    Rozprava,vyvesenie štartovnej listiny s časom štartu

9:30 hod.   Predpokladaný štart

Čas vyhlásenia výsledkov a odovzdávania cien bude podľa počtu súťažiacich, najneskôr však 30 minút po absolvovaní jazdy posledného súťažiaceho.

 

trat_9_2_13Kategórie:

P1 -1300 cm3

P2+1300 cm3                               S1-  4×4

Z1- 1400cm3                               J1-Junior

Z2+1400cm3                               Ž1- Žena

V preplňovaných motoroch je objem motora násobenný koeficientom 1,7.Vecnými cenami budú odmenení prví traja vo všetkých kategóriach(P1,P2,Z1,Z2,S1, J1,Ž1,ABSOLUT).

Viac informácií na stránke skodasubaru.belasanet.sk

Zdroj: skodasubaru.belasanet.sk