Pozvánka: Snow&Bikes - Chopok 2013


Bang.sk

snowbike chopok 2013

Názov pretekov: Snow & bikes 2013
Typ pretekov: Snow Bikercross
Organizátor: Outdoor Agency Sport a Termín konania: Sobota 12.01.2013
Miesto konania: Lyžiarske stredisko - Chopok - Juh

Trať: Štart - 1489 mnm / cieľ - 1220 mnm / dĺžka - 1200 m / prevýšenie - 269 m
Prezentácia: V priestore cieľa – Apreski

Časový harmonogram:
Sobota 12.01.2013
8.00 - 10.00 - Registrácia (skipassy budu vydané v kase len so štartovným číslom)
9.00 – 11.00 voľný tréning
11.15 – 12.45 Kvalifikácia (postupuje 64 najrýchlejších)
13.00 – 15.00 Finále
20.00 - After party – Koliba na Táľoch (www.kolibanataloch.sk)

Kategórie:
Muži Open od 15 do 100 rokov
Ženy Open ( v prípade že sa neregistruje minimálne 6 pretekárok, kategória bude zlúčená s mužmi )
Všetci pretekári budú podpisovať vyhlásenie o účasti v pretekoch.
Podmienky štartu: Muži a ženy OPEN: Štart na vlastné nebezpečenstvo. Prilba s integrovaným chráničom brady. Bicykel v dobrom technickom stave. Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy
!!! Zakazuje sa používat pneumatiky s oceľovými hrotmi !!!
!!! Vzhľadom na to, že preteky sa organizujú za plnej prevádzky lyžiarskeho strediska, zakazuje sa pretekárom akýkoľvek pohyb na bicykli mimo vyznačenej trate, v prípade porušenia tohto nariadenia Vám bude odobratý skipass !!!
Prihlášky: Online na http://www.timing.sk od nedele 06.01.2013 do štvrtku 10.01.2013 (do 20.00h), prípadne pri prezentácii !!! Pre poradie na štart kvalifikácie je rozhodujúce poradie v online registrácii !!!
Štartovné: Prihlásení online 15 EUR, prihlásení na mieste 19 EUR. Štartovné sa nevracia.
Odmeny: Trofeje a vecné ceny
Vývoz: Lanovka, vývozné: Sobota - 10 EUR na deň
Ubytovanie: Penzión EKA - 0907 828 863, Penzión GRAND - 048 619 52 66, Penzion Koliba na Táloch 0917443018
Riaditeľ pretekov: Michal Kováčik ( michalkovacik29@gmail.com)
Občerstvenie: V mieste konania bufetovou formou.
Ostatné ustanovenia: Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu. Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku. Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda. Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem. Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií. Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch. Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa. V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov (zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu).

snow and bike chopok 2013

Zdroj: Bikemagazin.sk