Pozvánka: Štvrtý ročník 3-hodinovej štafety dvojíc v countrycrosse


Bang.sk

country cross 2013

V nedeľu 29.9.2013 sú pre Vás pripravené preteky terénnych motocyklov. Nenechajte si ujsť už štvrtý ročník 3-hodinovej štafety dvojíc v countrycrosse na obľúbenej trati pri Trnavej Hore v okrese Žiar nad Hronom.


Kategórie: Amatéri, Licenční Hobby, Licenční Profi.
Výkonnostnú triedu pretekajúcej dvojice určuje výkonnejší pretekár. Dvojica pretekárov pri preberaní dostane zhodné štartovné číslo a počas preteku sa smú striedať v ľubovolných intervaloch vo vymedzenom priestore tľapnutím rukou.


Program: 8.00 -10.00
Prihlasovanie: 9.45 -10.45
Oboznamovacie tréningové jazdy: 11.00
Rosprava: 11:30
Štart: 3 hodinovej štafety
Slávnostné vyhlásenie víťazov:15:30

Info aj na telefóne: 0911 558 158

Veríme, že Vás akcia zaujme a nenecháte si ju ujsť. Takže v nedeľu smer Žiar nad Hronom.

Country cross