Príď aj ty na MSR v MTB Fourcross


Bang.sk

Tento krát bereme spratnejšie bajky a rozdame si to na kratšej trati. Bikepark Bezovec a Rann Racing nám prinášajú MSR v MTB Fourcrosse, pre všetkých, čo majú iný bike ako zjazdový.

Názov pretekov: Majstrovstvá Slovenska Fourcross 2011

Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor: Rann Racing

Termín konania: Nedeľa 14.8.2011

Miesto konania: Bikepark Bezovec (medzi Piešťanmi a Novým Mestom n/Váhom)

Dĺžka trate: 520 m, Prevýšenie: 100 m

Prezentácia: V priestore cieľaČasový harmonogram:

Sobota 13.8.2011

14.00 – 18.00 voľný tréning

Nedeľa 14.8.2011

8.30 - 10.00 Prezentacia

9.30 – 11.30 Voľný tréning

12.00 Kvalifikácia

14.00 Vyraďovacie jazdy

Stupne víťazov do 30 min. po dojazde posledného pretekára.


Kategórie: Muži, Juniori, Ženy

V prípade štartu menej ako 8 pretekárov v jednej kategórii budú kategórie zlúčené.


Podmienky štartu:

Muži.

Štart na vlastné nebezpečenstvo. Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI. Prilba s integrovaným chráničom brady. Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Juniori, Ženy

Štart na vlastné nebezpečenstvo. Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI. Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, lakťov, celé rukavice. Pretekári do 18 rokov musia mať potvrdenie od zákonného zástupcu. Bicykel v dobrom technickom stave.
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdamiPrihlášky: Online na www.spdh2011.sk , od stredy 3.8. do stredy 10.8.2011 (do 20.00h), prípadne pri prezentácii

Štartovné: Prihlásení online 20 EUR, prihlásení na mieste 25 EUR. Štartovné sa nevracia.

Ceny: 1.miesto 50€, 2.m 30€, 3.m 20€ + vecné ceny
Vývoz: Tatrapoma LV600

Ubytovanie: Priamo v stredisku Športchat, Penzión Bezovec

Občerstvenie: V mieste konania v bufete pri vleku a reštaurácií Koliba.

Ostatné ustanovenia:
Tieto propozície sa riadia pravidlami SZC pre MTB. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu. Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku. Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda. Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom. Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch. Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa. V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.Riaditeľ pretekov – Marcel Masarik , masarik@xbiker.sk

Potvrdene Komisiou MTB DH/4X SZC, 2.8.2011.

61382944-Bulletin-Dohnany-2011-Web

Zdroj: spdh2011.sk
Foto: spdh2011.sk