Propozície: 1. kolo SPDH Mraznica 2017


Bang.sk

1. kolo SPDH Mraznica 2016 bPrvé kolo Slovenského pohára v downhille sa tradične koná v SKI centrum Mraznica. Organizátori chystajú zmeny trate, takže bikeri verím, že sa máte na čo tešiť. Registrácia je už spustená, takže klikajte/registrujte sa a vidíme sa o 5 tyždňov u nás na východe. Predpovedáme slnečné počasie ;)


Propozície Slovenský pohár 2017 – 1 . kolo HNILČÍK ‐ MRAZNICA

Názov pretekov: DH MRAZNICA
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky
Organizátor: Enjoy The Ride Team a SCM Mraznica
Termín konania: Nedeľa 14.05.2017
Miesto konania: HNILČÍK ‐ MRAZNICA
Trať:
Štart ‐ 1035 m.n.m.
Cieľ ‐ 705m.n.m.
Dĺžka ‐ 1500 m
Prevýšenie ‐ 330 m

Prezentácia: V priestore stanu v cieľovom priestore. Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený
priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného
priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 11.05.2016 na mail tomas@1energy.sk

1. kolo SPDH Mraznica 2016 d

Časový harmonogram:
Piatok 12.05.2017
voľný tréning s možnosťou registrácie na preteky
‐ osobitný poplatok 7 € za vývoz v piatok od 12.00 do 17.00
16.00 – 18.00 – Registrácia

Sobota 13.05.2017
09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
09.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 5 Ž, 5 Žiakov
14.00 – 17.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 14.05.2017
08.30 ‐ 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
11.00 štart Semifinále – podlieha zmene, v prípade vysokého počtu pretekárov
13.00 štart Finále
Stupne víťazov 15‐20 min. po dojazde posledného pretekára

1. kolo SPDH Mraznica 2016 c

Kategórie sú uvádzané podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2017
Podmienky štartu:

Muži Elite, Masters:
‐ Štart na vlastné nebezpečenstvo
‐ Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
‐ Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
‐ Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy:
‐ Štart na vlastné nebezpečenstvo
‐ Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
‐ Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
‐ Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu
‐ Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Kadeti a Žiaci
‐ Štart na vlastné nebezpečenstvo
‐ Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
‐ Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
‐ Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
‐ Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Prihlášky:
ONLINE registrácia už spustená do stredy 10.05.2017 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.

1. kolo SPDH Mraznica 2016 a

Štartovné: Prihlásení online s úhradou online 30 EUR , prihlásení online s úhradou na mieste
35 EUR, neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR . Štartovné sa nevracia. Štartovné
zahŕňa ‐ poplatok za účasť na pretekoch a lístok na vlek počas soboty a nedele. Pretekárom
nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky
trate.
Úhrada štartovného cez internetbanking – EUR – úhrady zo Slovenskej republiky – 30 €,
variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím sytémom VOS, č.ú – SK30 8330 0000 0025
0041 2203 – úhrady v EUR v rámci SR do Fiobanky sú bez poplatku
Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2017.

Ubytovanie:
http://www.scm.sk/?pageId=2
http://www.slovenskyraj.sk/ferko/
http://www.chatahnilcik.sk/
www.chalupamirino.szm.sk/
http://www.novoveskahuta.sk/penzion‐vilma.html
www.chatalenka.com/
http://www.ubytovanienaslovensku.eu/turisticka‐ubytovna‐krecno‐nalepkovo
www.slovenskyraj.sk/sar‐san.html
www.onlineslovensko.sk/hotel‐kralov‐pramen
www.bartko.huta.sk/index_en.html

Občerstvenie: Bufet v priestore cieľa.

Trat mraznica aktualne

Ostatné ustanovenia:
‐ Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2017.
‐ Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
‐ Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
‐ Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
‐ Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
‐ Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
‐ Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
‐ Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné
stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
‐ Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených
miestach.
‐ Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov
a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
‐ Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5
minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
‐ V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia
pretekov.
‐ Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, http://www.facebook.com/Spdh2017 ,
Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Mgr. Tomáš Vrbovský, mail: tomas@1energy.sk, tel: +421 911 628 433
Schválené 01.04.2016 Komisiou MTB DH/4X Mgr. Tomáš Vrbovský

1. kolo SPDH 2017 Mraznica

Galéria