Propozície: 1ENERGY Snow & Bikes Chopok 2012


Bang.sk

Aj cez zimné obdobie sa pre "bajkerov" pripravili veľmi zaujímavé podujatia. Všetky sa budú konať v Tatrách a to v nasledovných dátumoch:

21.01.2012 – CHOPOK JUH, SRDIEČKO ( BIKERCROSS )
04.02.2012 – ŠTRBSKÉ PLESO, INTERSKI ( DUAL SLALOM )
03.03.2012 – TATRANSKÁ LOMNICA ( BIKERCROSS A MASS DOWNHILL )


Propozície na prvé z nich:

Názov pretekov: 1ENERGY Snow & Bikes Chopok 2012
Typ pretekov: Snow Bikercross
Organizátor: Outdoor Agency Sport a 1ENERGY Drink
Termín konania: Sobota 21.01.2012
Miesto konania: Lyžiarske stredisko - Chopok - Juh
Trať: Štart - 1489 mnm / cieľ - 1220 mnm / dĺžka - 1200 m / prevýšenie - 269 m
Prezentácia: V priestore cieľa - Bufet

Časový harmonogram:
Sobota 21.01.2012
8.00 - 10.00 - Registrácia (skipassy budu vydané v kase len so štartovným číslom)
9.00 – 11.00 voľný tréning
11.15 – 12.45 Kvalifikácia (postupuje 64 najrýchlejších)
13.00 – 15.00 Finále
20.00 - After party - Krčma na Táľoch (www.krcmanataloch.sk)

Kategórie:
Muži Open od 15 do 100 rokov
Ženy Open ( v prípade že sa neregistruje minimálne 6 pretekárok, kategória bude zlúčená s mužmi )
Všetci pretekári budú podpisovať vyhlásenie o účasti v pretekoch.
Podmienky štartu: Muži a ženy OPEN: Štart na vlastné nebezpečenstvo. Prilba s integrovaným chráničom brady. Bicykel v dobrom technickom stave. Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

!!! Zakazuje sa používat pneumatiky s oceľovými hrotmi !!!

!!! Vzhľadom na to, že preteky sa organizujú za plnej prevádzky lyžiarskeho strediska, zakazuje sa pretekárom akýkoľvek pohyb na bicykli mimo vyznačenej trate, v prípade porušenia tohto nariadenia Vám bude odobratý skipass !!!

Prihlášky: Online na http://www.bikemagazin.sk od stredy 11.01.2012 do stredy 18.01.2012 (do 20.00h), prípadne pri prezentácii !!! Pre poradie na štart kvalifikácie je rozhodujúce poradie v online registrácii !!!
Štartovné: Prihlásení online 12 EUR, prihlásení na mieste 17 EUR. Štartovné sa nevracia.
Odmeny: Trofeje a vecné ceny
Vývoz: Lanovka, vývozné: Sobota - 10 EUR na deň
Ubytovanie: Penzión EKA - 0907 828 863, Penzión GRAND - 048 619 52 66, Penzióny a Hotely v Bystrej a na Táloch
Riaditeľ pretekov: Michal Kováčik (michalkovacik29@gmail.com)
Autor trate: Tomáš Vrbovský (tomas@1energy.sk )
Občerstvenie: V mieste konania bufetovou formou.Ostatné ustanovenia: Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu. Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku. Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda. Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem. Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií. Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch. Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa. V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov (zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu).

Celkové ceny a odmeny
Finančné odmeny vo výške 2.000 € budú vyplatené za celkové umiestnenie v seriály pretekov v kategórii Muži OPEN: 1. Miesto – 1.000 €, 2. Miesto – 500 €, 3. Miesto – 300 €, 4. Miesto – 200 €.
V kategórii Ženy OPEN nebudú vyplácané finančné odmeny.
Vyhlásenie celkových výsledkov prebehne v restaurácii Humno na záverečnej after party.
Za umiestnenia v jednotlivých kolách získavajú pretekári vecné ceny.
Do hodnotenia výsledkov v seriály sa započítava súčet získaných bodov v jednotlivých kolách seriálu.

Zdroj: bikemagazin.sk
Foto: bikemagazin.sk