Propozície: 1ENERGY Snow & Bikes Štrbské Pleso 2012


Bang.sk

Všetkých by sme vás chceli pozvať na druhé skvelé zimné podujatie 1ENERGY Snow & Bikes, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. februára na Štrbskom Plese. Nižšie sa dočítate presný časový harmonogram ako aj pokyny pre prihlasovanie jazdcov a iné potrebné informácie. Tešíme sa na Vás.

Názov pretekov: 1ENERGY Snow & Bikes Štrbské Pleso 2012
Typ pretekov: Snow Dual Slalom
Organizátor: Outdoor Agency Sport a 1ENERGY Drink
Termín konania: Sobota 04.02.2012
Miesto konania: Štrbské Pleso - Interski
Prezentácia: V priestore cieľa – Stan 1ENERGY

Časový harmonogram:
Sobota 04.02.2011

8.00 - 10.00 - Registrácia (skipassy budu vydané v kase len so štartovným číslom)
9.00 – 11.00 voľný tréning
11.15 – 12.45 Kvalifikácia (postupuje 64 najrýchlejších)
13.00 – 15.00 Finále

Kategórie:
Muži Open od 15 do 100 rokov
Ženy Open ( v prípade že sa neregistruje minimálne 6 pretekárok, kategória bude zlúčená s mužmi )
Všetci pretekári budú podpisovať vyhlásenie o účasti v pretekoch.
Podmienky štartu: Muži a ženy OPEN: Štart na vlastné nebezpečenstvo. Prilba s integrovaným chráničom brady. Bicykel v dobrom technickom stave. Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

!!! Zakazuje sa používat pneumatiky s oceľovými hrotmi !!!

!!! Vzhľadom na to, že preteky sa organizujú za plnej prevádzky lyžiarskeho strediska, zakazuje sa pretekárom akýkoľvek pohyb na bicykli mimo vyznačenej trate, v prípade porušenia tohto nariadenia Vám bude odobratý skipass !!!

Prihlášky: Online na http://www.bikemagazin.sk od stredy 25.01.2012 do stredy 25.02.2012 (do 20.00h), prípadne pri prezentácii !!! Pre poradie na štart kvalifikácie je rozhodujúce poradie v online registrácii !!!
Štartovné: Prihlásení online 12 EUR, prihlásení na mieste 17 EUR. Štartovné sa nevracia.
Odmeny: Trofeje a vecné ceny
Vývoz: Lanovka, vývozné: Sobota - 10 EUR na deň
Riaditeľ pretekov: Michal Kováčik (michalkovacik29@gmail.com)
Autor trate: Tomáš Vrbovský (tomas@1energy.sk )
Občerstvenie: V mieste konania bufetovou formou.

Ostatné ustanovenia: Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu. Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku. Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda. Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem. Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií. Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch. Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa. V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov (zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu).

Výsledky prvého kola nájdete TU

Video z predchádzajúcej akcie na Chopku Juh: