Propozície: 2. kolo SPDH Malá Lučivná


Bang.sk

2.kolo SPDH Malá Lučivná 5 2013Propozície Slovenský pohár 2014 – 2. kolo Malá Lučivná

Názov pretekov: DH Malá Lučivná
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky
Organizátor: TCK Zilina
Termín konania: Nedeľa 25.5.2014
Miesto konania: Malá Lučivná / pri Párnici/ GPS súradnice: 49° 12´ 51.48“ N 19° 9´ 55.9“ E
Trať:
Štart - 1010 m.n.m.
Cieľ - 510 m.n.m.
Dĺžka - 2100 m
Prevýšenie - 500 m
Prezentácia: V priestore údolnej stanice lanovky

Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 18.5.2014 tck.zilina@gmail.com.


Časový harmonogram:

Piatok možnosť registrácie od 17.00 – 19.00 hod.
Piatok pojazd v prípade väčšieho záujmu min. 30 jazdcov, od 14.00 do 18.00 hod. cena 5 €.

Sobota 24.5.2014
09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
10.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 3 SM, 5 Ž, 5 Žiakov
14.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 25.5.2014
08.30 - 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
11.00 štart Semifinále
14.00 štart Finále
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

2.kolo SPDH Malá Lučivná 2 2013

Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2014

Podmienky štartu:

Muži Elite, Masters, SuperMaster:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Žiaci
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Prihlášky: ONLINE od stredy 12.5.2014 do stredy 21.5.2014 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.

Štartovné: Prihlásení online 30 EUR / 823,50 CZE, prihlásení online s úhradou na mieste 35
EUR
. Neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR. Štartovné sa nevracia. Štartovné
obsahuje poplatok za účasť na pretekoch, lístok na lanovku počas soboty a nedele, enrgi
nápoj- iontový nápoj, ovocie. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez
štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate. Obhliadka trate pred, alebo po trenigu.

Úhrada štartovného cez internetbanking.
EUR – úhrady zo Slovenskej republiky –30 €, variabilný symbol vygenerovaný
prihlasovacím systémom VOS, č.ú – 25 00 11 54 87 / 8330 – úhrady v EUR v rámci SR do
Fiobanky sú bez poplatku
CZE – úhrady z Českej republiky – 823,50 CZE, variabilný symbol vygenerovaný
prihlasovacím systemom VOS, č.ú – 25 00 11 54 87 / 2010 – úhrady z CZE v CZK do
Fiobanky sú bez poplatku. Z ČR realizujte úhrady výhradne v CZE, inak bude úhrada
spoplatňovaná vrámci pravidiel medzinárodného platobného styku stanovených bankou
Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2014. Ubytovanie:

Ubytovanie:
Hotel Smrečina tel: 00421 43 589 2320, mob: +421 905 793 355,
e-mail: hotelsmrecina@slovakiainn.sk , fax: 00421 43 589 2328
Cena ubytka : 13€/noc
Chaty a penzióny v okolí Párnice a Zázrivej / 10 min. od strediska /

Občerstvenie: Bufet v priestore cieľa a v jedálni hotela

2.kolo SPDH Malá Lučivná 3 2013

Ostatné ustanovenia:
- Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2014.
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
- Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné
stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených
miestach.
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov
a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
- Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5
minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia
pretekov.
- Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na FB fun page SPDH 2014,
www.bang.sk, www.biker.sk, www.bikemagazin.sk a na stránkach ostatných
mediálnych partnerov.


Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Jozef Šiška, mail: tck.zilina@gmail.com, tel: +421 911 621 336

downhill_2014_1 Bang

Viac foto z minulého ročníka nájdete na našom FB fun page.

Spracovala: Veronika Takácsová
Foto: Daniel Sivulič

Galéria