Propozície: 2.kolo SPDH Malá Lučivná 2017


Bang.sk

Mala Lucivna SPDHPropozície Slovenský pohár 2017 – 2.kolo Malá Lučivná


Názov pretekov: DH Malá Lučivná

Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor: TCK Žilina

Termín konania: Nedeľa 4.6.2017

Miesto konania: Malá Lučivná / pri Párnici/ GPS súradnice: 49° 12´ 51.48“ N 19° 9´ 55.9“ E

 

Trať:

Štart ‐ 1010 m.n.m. Cieľ ‐ 510 m.n.m. Dĺžka ‐ 2100 m Prevýšenie ‐ 500 m

Prezentácia: V priestore údolnej stanice lanovky

Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 30.5.201 tck.zilina@gmail.com.

 

Časový harmonogram:

Piatok možnosť registrácie od 18.00 – 19.00 hod.

Piatok pojazd v prípade väčšieho záujmu min. 20 jazdcov, od 14.00 do 18.00 hod. cena 7 €.

Sobota 3.6.2017

09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!

10.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati

13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 3 SM, 5 Ž, 5 Žiakov 14.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 4.6.2017

08.30 ‐ 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati

11.00 štart Semifinále

14.00 štart Finále

Stupne víťazov 15‐20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2017:

Malá Lučivná SPDH 1

Podmienky štartu: podľa článku SP 1.14 pre všetky kategórie

Pretekár musí byť vybavený predpísanými ochrannými pomôckami podľa platných pravidiel SZC pre MTB a Športovo‐technických predpisov SZC pre MTB. Kamery môžu byť umiestnené len na šilte prilby alebo bicykli, nesmú byť pevne pripevnené k prilbe. Pre všetky kategórie sú povinné nasledujúce ochranné pomôcky/chrániče:

 • prilba na celú tvár (ang. Full face helmet) musí byť správne nosená pri pretekoch ako aj tréningoch na

 • chrániče chrbta, lakťov, kolien z pevného materiálu

 • polstrovanie na holene a stehná

 • široké, dlhé nohavice zhotovené z oderu odolného materiálu a s inkorporovanou ochranou pre kolená a lýtka z pevného materiálu, alebo krátke nohavice širokého strihu z odolného materiálu plus chrániče kolien a lýtok/holení s pevným povrchom

 • dres s dlhým rukávom ‐ dlhé rukavice

 • štart na vlastné nebezpečenstvo

 • Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI

 • Bicykel v dobrom technickom stave

 • Prihlášky: Online od stredy 24.5.2017 do stredy 31.5.2017 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.Malá Lucivna SPDH 2Štartovné: Prihlásení online 30 EUR, prihlásení online s úhradou na mieste 35 EUR. Neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR. Štartovné sa nevracia. Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch, lístok na lanovku počas soboty a nedele, energi nápoj, ovocie. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla. Obhliadka trate pred, alebo po trénigu.

  Úhrada štartovného cez internetbanking‐ EUR – úhrady zo Slovenskej republiky –30 €, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím systémom VOS, č.ú – 25 00 11 54 87 / 8330 – úhrady v EUR v rámci SR do Fiobanky sú bez poplatku

  Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2017.

  Ubytovanie:

  Hotel Smrečina tel: 00421 43 589 2320, mob: +421 905 793 355, e‐mail: hotelsmrecina@slovakiainn.sk , fax: 00421 43 589 2328

  Chaty a penzióny v okolí Párnice a Zázrivej / 10 min. od strediska /

  Občerstvenie: Bufet v priestore cieľa a v jedálni hotela

  Ostatné ustanovenia:

 • Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2017.

 • Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

 • Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.

 • Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.

 • Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.

 • Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.

 • Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.

 • Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.

 • Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.

 • Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.

 • Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.

 • V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.

 • Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, facebook.com/spdh2017, www.bang.sk, www.biker.sk a na stránkach ostatných mediálnych partnerov.

 • Kontakt: Riaditeľ pretekov: Jozef Šiška, mail: tck.zilina@gmail.com, tel: +421 911 621 336
  Mala Lucivna SPDH 3

  Foto: Marek Marcinasko

 • Galéria