Propozície: 3.kolo SPDH Kubínska Hoľa


Bang.sk

Kubinska Hola foto 2013 bNázov pretekov: DH Kubínska hola
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky
Organizátor:  TCK Zilina v spolupráci s CK Stupava
Termín konania: Nedeľa 24.6.2018
Miesto konania: Kubínska hoľa
Prihlasovanie TU 

 
 

Trať:
Štart – 1355 m.n.m.
Cieľ – 725m.n.m.
Dĺžka – 3100 m
Prevýšenie – 630 m

Prezentácia: V priestore údolnej stanice lanovky
Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 19.6.2018 tck.zilina@gmail.com.

Časový harmonogram:
Piatok otvorené od 9.00 hod. do 17.00 hod. cena od 15-20 €.
Piatok možnosť registrácie od 18.00 – 19.00 hod.

Sobota 23.6.2018
09.00 – 12.00 ! Registrácia DH pre všetky kategórie, v nedeľu nie je možná registrácia !
10.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati 
13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 3 SM, 5 Ž, 5 Žiakov 
14.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 24.6.2018
08.30 – 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati 
11.00 štart Semifinále 
14.00 štart Finále

Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Kubinska Hola foto 2013 a
 
Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2018:

Podmienky štartu: podľa článku SP 1.14 pre všetky kategórie
Pretekár musí byť vybavený predpísanými ochrannými pomôckami podľa platných pravidiel SZC pre MTB a Športovo-technických predpisov SZC pre MTB. Kamery môžu byť umiestnené len na šilte prilby alebo bicykli, nesmú byť pevne pripevnené k prilbe. Pre všetky kategórie sú povinné nasledujúce ochranné pomôcky/chrániče:


  • prilba na celú tvár (ang. Full face helmet) musí byť správne nosená pri pretekoch ako aj tréningoch na trati

  • chrániče chrbta, lakťov, kolien z pevného materiálu

  • polstrovanie na holene a stehná

  • široké, dlhé nohavice zhotovené z oderu odolného materiálu a s inkorporovanou ochranou pre kolená a lýtka z pevného materiálu, alebo krátke nohavice širokého strihu z odolného materiálu plus chrániče kolien a lýtok/holení s pevným povrchom

  • dres s dlhým rukávom – dlhé rukavice

  • Štart na vlastné nebezpečenstvo

  • Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI

  • Bicykel v dobrom technickom stave


Kubínska Hola foto2013
 
Prihlášky: Online na https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1130&lng=sk od stredy 13.6.2018 do stredy 20.6.2018 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.

Štartovné: Prihlásení online 30 EUR, prihlásení online s úhradou na mieste 35 EUR. Neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR. Štartovné sa nevracia.  Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch, lístok na lanovku počas soboty a nedele, energi nápoj- iontový nápoj. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate. Obhliadka trate pred, alebo po treningu.

Úhrada štartovného cez internetbanking-

EUR – úhrady zo Slovenskej republiky –30 €, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím systémom VOS, Banka: VÚB, IBAN: SK3402000000003051463359

Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2018.

Ubytovanie:
Nájdete na: www.kubinskahola.skwww.hotelgreen.skwww.usovy.skwww.penzionkubinska.skwww.chatahola.skwww.kuria.skwww.chatatrafo.skwww.cityhotelpark.sk

Občerstvenie: Bufet v priestore cieľa aj na trati.

Ostatné ustanovenia:
– Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2018.
– Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
– Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
– Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
– Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
– Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
– Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
– Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
– Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
– Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
– Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
– V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
– Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na FB SPDH 2018, www.bang.sk, www.biker.sk  a na stránkach ostatných mediálnych partnerov.

Kontakt:
Riaditeľ pretekov:  Jozef Šiška, mail: tck.zilina@gmail.com, tel: +421 911 621 336

Kubinska Hola foto 2013 c

Galéria