Propozície: 4. kolo Slovenského pohára v zjazde


Bang.sk

Pozývame vás na ďalšie kolo Slovenského pohára v zjazde. Tento krát sa uskutoční, na jednej z najťažších slovenských tratí, na Kubínskej holi 4. augusta 2013.


Kubinka3


Typ pretekov: 4. kolo slovenského pohára v downhille
Usporiadateľ: TCK Žilina
Termín: 4. august 2013
Centrum pretekov: Kubínska Hoľa / Dolný Kubín /
Trať: Dĺžka: 3150 m, prevýšenie: 630 m
Kategórie:
Ženy (1998 a staršie)
Žiaci (2001 - 1999)
Masters (1983 a starší)
Hardtail (1994 a starší)
Hobby (1994 a starší)
Juniori (1998 - 1995)
Muži Elite (1994 a starší)

Prezentácia:
V piatok 2.8.2013 - 17.00 - 18.00 h
V sobotu 3.8.2013 - 08.30 - 14.00 h

Prihlasovanie: Internetom do 31.7. do 12.00 h a priamo na prezentácii 2.8.2013 a 3.8.2013
Online prihlasovanie spustené

Kubinka 1

Šartovné:
Registrovaný online/ úhrada prevodom na účet - 30 € / 790 CZE
Registrovaný online/ úhrada na mieste – 35 €
Neregistrovaný online/ úhrada na mieste – 40 €

Platba štartovného zo Slovenska: Banka: Fio banka
Číslo účtu: 2500115487/8330
Variabilný symbol: číslo vygenerované systémom, pokiaľ uvediete funkčnú adresu, príde vám e-mailom
Špecifický symbol: 55022013

Platba štartovného z Českej republiky: CZE – úhrady z Českej republiky – 790 CZE .

Úhrady z CZE v CZK do Fiobanky sú bez poplatku. Z ČR realizujte úhrady výhradne v CZE, inak bude úhrada spoplatňovaná v rámci pravidiel medzinárodného platobného styku stanovených bankou.
Banka: Fio banka
Číslo účtu: – 2500115487/2010
Variabilný symbol: Číslo vygenerované systémom, pokiaľ uvediete funkčnú adresu, príde vám e-mailom
Špecifický symbol: 55022013

Vychutnajte si jazdu Petra Nováčika z minulého roka

Upozornenie: Každý sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo, čo potvrdzuje svojim podpisom pri prezentácii. Pretekár musí byť vybavený predpísanými ochrannými pomôckami podľa platných pravidiel SZC pre MTB a Športovo-technických predpisov SZC pre MTB. Pretekári mladší ako 18 rokov potrebujú súhlas potvrdený podpisom od svojho zákonného zástupcu na priloženom formulári. Prehlásenie pretekára


Kontakt: tck.zilina@gmail.com
Riaditeľ pretekov: Jozef Šiška, tel.: +421 911 621 336
Kubinka4

Zdroj: prihlasky.vos-tpk.sk
Fotografie: archív Bang.sk

Galéria