Propozície: 4. kolo SPDH a MSR 2018 sa bude konať v Mraznici


Bang.sk

Mraynica 201c7

Propozície Slovenský pohár 2018 – 4. kolo  HNILČÍK – MRAZNICA


Majstrovstvá SlovenskaNázov pretekov:  DH MRAZNICA

Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor:  Enjoy The Ride Team a SCM Mraznica

Termín konania: Nedeľa 12.08.2018

Miesto konania: HNILČÍK – MRAZNICA

Trať:
Štart – 1035 m.n.m.
Cieľ – 705m.n.m.
Dĺžka – 1500 m
Prevýšenie – 330 m

Prezentácia: V priestore stanu  v cieľovom priestore. Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 08.08.2018 na mail info@spdh.sk .

Časový harmonogram:
Piatok 10.08.2018
voľný tréning s možnosťou registrácie na preteky
–  osobitný poplatok 7 € za vývoz v piatok od 12.00 do 17.00

16.00 – 18.00 – Registrácia

Sobota 11.08.2018
09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
09.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 17.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 12.08.2018

08.30 – 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
11.00 štart Semifinále – podlieha zmene, v prípade vysokého počtu pretekárov
13.00 štart Finále

Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára


Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2018:

https://spdh.sk/sutazny-poriadok/

Prihlášky: Online na https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1325&lng=sk  od stredy 25.7.2018 do stredy 8.8.2018 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.

Štartovné: Prihlásení online s úhradou online 30 EUR , prihlásení online s úhradou na mieste 35 EUR, neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR . Štartovné sa nevracia.  Štartovné zahŕňa poplatok za účasť na pretekoch a lístok na vlek počas soboty a nedele. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate.

Úhrada štartovného cez internetbanking –  EUR – úhrady zo  Slovenskej republiky – 30 €, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím sytémom, č.ú – SK30 8330 0000 0025 0041 2203 – úhrady v EUR v rámci SR do Fiobanky sú bez poplatku

Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2018.

Mraynica 2017

Ubytovanie:
http://www.scm.sk/?pageId=2

http://www.slovenskyraj.sk/ferko/

http://www.chatahnilcik.sk/

www.chalupamirino.szm.sk/

http://www.novoveskahuta.sk/penzion-vilma.html

www.chatalenka.com/

http://www.ubytovanienaslovensku.eu/turisticka-ubytovna-krecno-nalepkovo

www.slovenskyraj.sk/sar-san.html

www.onlineslovensko.sk/hotel-kralov-pramen

www.bartko.huta.sk/index_en.html

Občerstvenie: Bufet v priestore cieľa.

Ostatné ustanovenia:
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2018.
– Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
– Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
– Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
– Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
– Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
– Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
– Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
– Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
– Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
– Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
– V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
– Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, http://www.facebook.com/Spdh2017

Mraynca @)!& a