Propozície: 5.kolo SPDH 2016 Bachledova dolina


Bang.sk

SPDH 2016 Bachledka

Názov pretekov: AIR DH Bachledka
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky
Organizátor: Bachledka SKI & SUN
Termín konania: Nedeľa 21.8.2016
Miesto konania: Bike park Bachledka, Bachledova dolina, 059 55 Ždiar


Trať: 
Štart: 1160 m.n.m.
Cieľ: 900 m.n.m.
Dĺžka: 1700 m
Prevýšenie: 260 m


Prezentácia: V kancelárii Infocentra strediska Bachledka SKI & SUN   Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 15.8.2016 martina@skibachledova.sk


Časový harmonogram:
 
Piatok 19.8.2016
- možnosť registrácie od 9.00 – 18.00 hod. Piatok pojazd od 9.00  do 18.00 hod. cena denného lístka pre registrovaných jazdcov 10 €.
 
Sobota 20.8.2016
- 08.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!   10.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati 13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 3 SM, 5 Ž, 5 Žiakov 14.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati
 
Nedeľa 21.8.2016
08.30 ‐ 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati   11.00 štart Semifinále   14.00 štart Finále   Stupne víťazov 15‐20 min. po dojazde posledného pretekára


bachledka
 
Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2016:

Podmienky štartu: 
 
Muži Elite, Masters, SuperMaster:
‐ Štart na vlastné nebezpečenstvo
‐ Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
‐ Prilba s integrovaným chráničom brady
‐ Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy:
‐ Štart na vlastné nebezpečenstvo
‐ Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
‐ Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
‐ Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu
‐ Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Žiaci
‐ Štart na vlastné nebezpečenstvo
‐ Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
‐ Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
‐ Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
‐ Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

bachledka 3
 

Prihlášky: Online od stredy 3.8.2016 do stredy 17.8.2016 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.


Štartovné: Prihlásení online 30 EUR, prihlásení online s úhradou na mieste 35 EUR. Neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR. Štartovné sa nevracia.  Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch, lístok na lanovku počas soboty a nedele, energetický nápoj, tyčinka. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate. Obhliadka trate pred, alebo po tréningu. Úhrada štartovného cez internetbanking‐ EUR – úhrady zo Slovenskej republiky –30 €, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím systémom VOS,   Banka: TATRABANKA a.s. IBAN: SK68 1100 0000 0029 2570 8915 Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2016.


Ubytovanie:  SKI Bachledova
Občerstvenie: Bufet pod sedačkou, Hotel Bachledka, Malé občerstvenie pre pretekárov v cieli.
 
Ostatné ustanovenia:
‐ Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2016.
‐ Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
‐ Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
‐ Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
‐ Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
‐ Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
‐ Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
‐ Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné
stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
‐ Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených
miestach.
‐ Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov
a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
‐ Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5
minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
‐ V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia
pretekov.
‐ Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na FB SPDH 2016,
www.bang.sk, www.biker.sk  a na stránkach ostatných mediálnych partnerov.

Kontakt:
Riaditeľ pretekov:  Peter Miklánek, info@skibachledova.sk, +421 52 44 98 101

SPDH 2016 Bachledka

Galéria