Propozície: 5.kolo SPDH Ružomberok - Malinô Brdo


Bang.sk

foto malino brdo !Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor: snow&bike, s.r.o.

Termín konania: Nedeľa 3.9.2017

Miesto konania: Ružomberok (Hrabovo) Bike park Malinô Brdo

Trať:

Štart: 961 m.n.m.

Cieľ: 535 m.n.m.

Dĺžka: 2300 m

Prevýšenie: 426 m

Prezentácia: V Dojazd pube v blízkosti údolnej stanice lanovky.Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 31.8.2017 na e‐mailovú adresu skipark@skipark.sk

Časový harmonogram:

Piatok 1.9.2017

12.00 – 17.00 hod. Registrácia, možnosť pojazdu resp.tréningu (10€)

Sobota 2.9.2017

08.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!

08.30 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati

13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 5 Ž, 5 Žiakov

14.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 3.9.2017

08.30 ‐ 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati

11.00 štart Semifinále

14.00 štart Finále

!! V nedeľu premáva kabínová lanovka do 16:30 hod. !!

Stupne víťazov 15‐20 min. po dojazde posledného pretekáraKategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2017

Podmienky štartu: podľa článku SP 1.14 pre všetky kategórie. Pretekár musí byť vybavený predpísanými ochrannými pomôckami podľa platných pravidiel SZC pre MTB a Športovo‐technických predpisov SZC pre MTB. Kamery môžu byť umiestnené len na šilte prilby alebo bicykli, nesmú byť pevne pripevnené k prilbe. Pre všetky kategórie sú povinné nasledujúce ochranné pomôcky/chrániče:

- prilba na celú tvár (ang. Full face helmet) musí byť správne nosená pri pretekoch ako aj tréningoch na trati

- chrániče chrbta, lakťov, kolien z pevného materiálu

- polstrovanie na holene a stehná

- široké, dlhé nohavice zhotovené z oderu odolného materiálu a s inkorporovanou ochranou pre kolená a lýtka z pevného materiálu, alebo krátke nohavice širokého z odolného materiálu plus chrániče kolien a lýtok/holení s pevným povrchom

- dres s dlhým rukávom ‐ dlhé rukavice

- Štart na vlastné nebezpečenstvo

- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI

- Bicykel v dobrom technickom stave

foto malino brdo

Prihlášky: Online od stredy 16.8.2017 do stredy 30.8.2017 (do 20:00h), prípadne pri prezentácii.

Štartovné: Prihlásení online s úhradou na mieste 30 EUR. Neprihlásení online s úhradou na mieste 40 EUR. Štartovné sa nevracia. Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch, lístok na lanovku počas soboty a nedele. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate. UPOZORNENIE ! Štartovné nie je možné uhrádzať cez účet !!!

Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2017

Ubytovanie:

Chata Dária Malinô Brdo tel.: 0903 725 316 e‐mail: chatadaria@skipark.sk

Hotel Hrabovo tel.: 044 432 31 78 e‐mail: recepcia@hrabovohotel.sk

Občerstvenie:

Aprés ski bar Malinô Brdo

Bufet Dojazd Pub v priestore cieľa

Ostatné ustanovenia:

‐ Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2017.

‐ Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

‐ Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.

‐ Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.

‐ Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.

‐ Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.

‐ Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.

‐ Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné

stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.

‐ Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených

miestach.

‐ Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov

a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.

‐ Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5

minút po príchode posledného pretekára do cieľa.

‐ V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia

pretekov.

 

Kontakt:

Riaditeľ pretekov: Tomáš Gazdarica, e‐mail: skipark@skipark.sk, tel: +421 907 839 754

Viac INFO