Propozície: 6. Kolo SPDH – FINÁLE Ružomberok, Malinô Brdo


Bang.sk

SPDH Finale Malino BrdoPropozície Slovenský pohár 2013 – 6. Kolo – FINÁLE Ružomberok-Malinô Brdo

Názov pretekov: DH Malinô Brdo
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky
Organizátor: 1. Ružomberská lyžiarska,a.s.
Termín konania: Nedeľa 15.9.2013
Miesto konania: Ružomberok (Hrabovo)-Rock Machine bike park Malinô Brdo
Trať:
Štart - 961 m.n.m.
Cieľ - 535 m.n.m.
Dĺžka - 2200 m
Prevýšenie -426 m

Prezentácia: V priestore údolnej stanice lanovky
Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 10.9.2013 na e-mailovú adresu marketing@skipark.sk

Časový harmonogram:

Piatok možnosť registrácie od 10.00 – 17.00 hod. V piatok v prevádzke kabínová lanovka v čase 8:30 – 17:00 hod. Celodenný vývoz 10 €.

Sobota 14.9.2013
08.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
10.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 5 Ž, 5 Žiakov
14.00 – 17.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 15.9.2013
08.30 - 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
11.00 štart Semifinále
14.00 štart Finále
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Vychutnajte si celkové videjko z minuloročnej akciePodmienky štartu:

Muži Elite, Masters:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Žiaci

- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Jazda Paliho Kičina


Prihlášky: Online, od piatku 30.8.2013 do stredy 11.9.2013 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.
Štartovné: Prihlásení online s úhradou na mieste 30 EUR. Neprihlásení online s úhradou na mieste 40 EUR. Štartovné sa nevracia. Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch, lístok na lanovku počas soboty a nedele, občerstvenie na nedeľu 15.9.2013 (jedlo + nápoj). Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate.
Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2013.

Ubytovanie:
Chata Dária Malinô Brdo tel.: 0907 839 751 e-mail: chatadaria@skipark.sk
Hotel Hrabovo tel.: 044 432 31 78 e-mail: recepcia@hrabovohotel.sk
Májekova chata tel.: 0915 535 927 e-mail: chata.majekova@gmail.com
Občerstvenie: Bufet Dojazd Pub v priestore cieľa

Ostatné ustanovenia:
- Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2013.
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
- Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
- Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
- Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, bikemagazin.sk, Spdh2013, bang.sk, biker.sk a na stránkach ostatných mediálnych partnerov.

Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Tomáš Gazdarica, e-mail: marketing@skipark.sk, tel: +421 907 839 754

SPDH Finale Malino Brdo

Video: Bang Media
Zdroj: Bikemagazin.sk