Propozície: 8-hodinovka Bike Park Jasná - ZRUŠENÉ !!!


Bang.sk

Všetkých Vás srdečne pozývame na bike maratón, ktorý sa bude tentoraz konať v Jasnej. Príďte si na konci augusta otestovať svoje sily na 8H Team Race Down – Jasná. Tešíme sa na Vás.

bike_maraton_facebook

Názov pretekov: 8H Team Race Down – Jasná
Organizátor: 1ENERGY a Giant Bike Park Jasná
Termín konania: Sobota 31.8.2013
Miesto konania: Jasná – Nízke Tatry

Trať:
Štart - 1491 m.n.m.
Cieľ - 1028m.n.m.
Dĺžka - 1850 m
Prevýšenie - 463 m

Prezentácia: V depote pri lanovke
Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 28.08.2013 na mail tomas@1energy.sk .

Časový harmonogram:

Piatok 30.08.2013
voľný tréning s možnosťou registrácie na preteky
- osobitný poplatok 12€ listok v piatok od 12.00 do 17.00
16.00 – 18.00 – Registrácia

Sobota 31.08.2013
08.30 – 09.30 – zoznamovacia tréningová jazda
10.00 – 18.00 8 hodín Team Race Down
18.30 – vyhlásenie výsledkov

Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára
Kategórie: 2 a 3 členné družstvá bez rozdielu kategórií.

Podmienky štartu:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Prilba s integrovaným chráničom brady
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Prihlášky: Prihlasovanie ONLINE od pondelka 13.8.2013 do stredy 27.8.2013 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.
Štartovné za osobu: Prihlásení online s úhradou online 25 EUR / 660 CZE, prihlásení online s úhradou na mieste 30 EUR. Štartovné sa nevracia. Štartovné zahŕňa - poplatok za účasť na pretekoch a lístok na lanovku počas soboty a nedele. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate.
Úhrada štartovného cez internetbanking
EUR – úhrady zo Slovenskej republiky – 30 €, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím sytémom VOS, č.ú – 25 00 41 22 03 / 8330 – úhrady v EUR v rámci SR do Fiobanky sú bez poplatku
CZE – úhrady z Českej republiky – 660 CZE ( kurz 25.5 CZE / EUR ), variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím sytémom VOS, č.ú – 25 00 41 22 03 / 2010 – uhrady z CZE v CZK do Fiobanky sú bez poplatku. Z ČR realizujte úhrady výhradne v CZE, inak bude úhrada spoplatňovaná vrámci pravidiel medzinárodného platobného styku stanovených bankou.

Odmeny: Hodnotné vecné ceny.

Ubytovanie:
Hotel Ski and Fun Záhradky – polpenzia 18 eur/deň

Občerstvenie: Bufet, Hotel a reštaurácie Záhradky
Ostatné ustanovenia:
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
- Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
- Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
-V priestoroch depa a celej oblasti Záhradiek je prísny zákaz otvoreného ohňa.
- Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, www.facebook.com/8HTeamRaceDown , www.bang.sk , www.bikemagazin.sk , www.jasna.sk a na stránkach ostatných mediálnych partnerov.
- Preteky sa budú konať na modifikovanej trati MSR Downhill 2013. Budú vynechané všetky veľké skoky. Žiadame všetkých zúčastnených, aby tento fakt rešpektovali. Porušenie značenie trate, a používanie zakázaných skokov sa trestá vylúčením.
- Žiadame Vás o ohľaduplnosť pri predbiehaní.
- TRD ( Team Race Down ) je koncept súťaže 2 a 3 členných družstiev
- Štart spôsobom Le Mans – beh k bicyklom
- Každé družstvo obdrží 1 čip, ktorý si budú jednotlivý pretekári vymienať vo výmennej zóne.
- Výmena ( odovzdanie ) čipu mimo zóny výmeny je zakázaná. Prvé a druhé porušenie výmeny sa trestá odpočtom jednej jazdy. Tretie porušenie znamená diskvalifikáciu.
- Vstup a opustenie trate je možné len v zóne výmeny.
- Víťazom sa stáva team, s najvyšším počtom dosiahnutých jázd, v prípade rovnosti jázd, rozhoduje skorší príjazd do cieľa.
- V priestore nástupu na lanovku ( od turniketu po lanovku ) je zóna zákazu predbiehania. Prvé a druhé porušenie zákazu predbiehania sa trestá odpočtom jednej jazdy. Tretie porušenie znamená diskvalifikáciu.

Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Mgr. Tomáš Vrbovský, mail: tomas@1energy.sk, tel: +421 911 628 433
05.08.2013
Mgr. Tomáš Vrbovský

bike_maraton_A4_print