Propozície: CASSOVIA DOWNTOWN 2 - Košice


Bang.sk

downdown kosice


PROPOZÍCIE CASSOVIA DOWNTOWN 2

Názov pretekov: CASSOVIA DOWNTOWN 2

Organizátor: ENJOY THE RIDE, OZ.

Pod záštitou: Mč. KVP

Termín konania: 22. September 2012


ONLINE Prihlasovanie

Video pozvánka


Miesto konania: Sídlisko KVP

Prezentácia - Registrácia: Námestie na Moskovskej Triede

Štartovné: prihlásení online: 10 Eur
prihlásení na mieste: 20 Eur

Dĺžka: 1000m
Prevýšenie: 90m
Štart trate: V medziblokovom priestore ulíc Hemerkova – Húskova
Cieľ trate: Námestie na Moskovskej triede
Kategórie: Hardtail, Fulltail, Ženy

Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 15.9.2012 na hasicak@gmail.com

POČET JAZDCOV JE LIMITOVANÝ NA 100 ÚČASTNÍKOV PRETEKU !

Tréning: štart: 9:00 koniec 11:30

Kvalifikácia: začiatok o 12:00 Ženy- postupujú všetky
Hardtail- postupuje polovica jazdcov z kategórie
Full- postupuje polovica jazdcov z kategórie
30 sekundové odstupy.
Finále: začiatok o 14:00 Ženy, HT, Full 1. minutové odstupy

Vyhlásenie: v cieli preteku Námestie na Moskovskej triede

Vývoz: Formou dodávky

AFTERPARTY: Rider´s Pub 22:00 Južná Trieda 48

SPONZORI PRETEKOV:
Bang.sk, East Labs, Intenda, Jamada Stav, Madbiker, K- Production, ONE Energy, Holeshot Punx, SPORT Rysy, FERJO Designs, EJOT, LEMUR.SK, JUMP Sport

MEDIÁLNY PARTNERI: Bang.sk, Bikemagazín.sk, Dolekop.com

ZMENA SYSTÉMU PRETEKOV, REGISTRÁCIE A POČTU ŠTARTUJÚCICH VYHRADENÁ!

Podmienky štartu: - štart je na vlastné riziko,
Povinná výbava: prilba s integrovaným chráničom brady
Odporúčaná výbava: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov a celé rukavice,
● jazdci do 18 rokov musia priniesť potvrdenie od zákonného zástupcu,
● bicykel v dobrom technickom stave,

Ostatné ustanovenia: - pretekári štartujú na vlastné riziko,
● pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu,
● pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku,
● žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie bezpečnostných pokynov,
● žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií,
● organizátor umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa,
● organizátor nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch!
● v prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.

Video z predpokladanej trate: