Propozície DH Július 2015


Bang.sk

Bez názvuOrganizátor: Bike park Július- Vyšná Slaná
Termín konania: ZMENA 18.10.2015
Trať:
Štart - 700 m.n.m.
Cieľ - 500 m.n.m.
Dľžka - 1100m
Prevýšenie – 200 m

Časový harmonogram:
- registrácia do 10:00
- tréning od 9:00 do 11:30
- semifinále o 12:00
- finále o 14:00
Vyhlásovanie výsledkou do 30min. od dojazdu posledného pretekára.

Kategórie:
1. žiaci do 15 rokov
2. juniori do 18 rokov
3. hartail
4. muži od 19 rokov
5. ženy

Podmienky štartu

Štart je na vlastné nebezpečenstvo
Prilba, odporúčame chrániče chrbta,kolien, pliec a rukavice
Bicykel v dobrom technickom stave
Pretekár do 18 rokov potrebuje súhlas zákonného zástupcu (tlačivo sa podpisuje pri zaplatení štartovného)
Štartovné: 10€, štartovné sa nevracia

Kontakt a info na: facebook – BikePark Július- Vyšná Slaná
Mobil: p. Lukáš Graper Séleš 0908 545 886 , p. Václavík 0904 529 881
Mail: grapperr @gmail.com, vladovac@centrum.sk

DH Július 2015