Propozície: Finále SPDH Malá Lučivná 2015 sa presúva na 27.9.2015 !!!


Bang.sk

Lučivna - Bang DH Team 2014

Z dôvodu fatálnej predpovedi počasia sa posledné finálové kolo Slovenského pohára v downhille na poslednú chvíľu presúva na termín od  25.-27.9.2015. (KOMISIA MTB DH)


Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor: TCK Zilina

Termín konania: ZMENA 27.9.2015

Miesto konania: Malá Lučivná / pri Párnici/ GPS súradnice: 49° 12´ 51.48“ N 19° 9´ 55.9“ E

Trať: č II. / majstrovská /

Štart ‐ 1010 m.n.m.

Cieľ ‐ 510 m.n.m.

Dĺžka ‐ 2280 m

Prevýšenie ‐ 500 m

 

Prezentácia: V priestore údolnej stanice lanovky Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2  do  ????  tck.zilina@gmail.com.

Časový harmonogram:

Piatok 25.9. 2015

- možnosť registrácie od 18.00 – 19.30 hod. Piatok pojazd v prípade väčšieho záujmu min. 25 jazdcov, od 14.00 do 18.00 hod. cena 5 €.

Sobota 26.9.2015  

- 09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!   10.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati 13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 3 SM, 5 Ž, 5 Žiakov 14.00 – 17.45 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 27.9.2015

- 08.30 ‐ 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati

11.00 štart Semifinále

14.00 štart Finále Stupne víťazov 15‐20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2015

Malá Lučivná 2014

Podmienky štartu:

Muži Elite, Masters, SuperMaster:

‐ Štart na vlastné nebezpečenstvo ‐ Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI   ‐ Prilba s integrovaným chráničom brady   ‐ Bicykel v dobrom technickom stave   Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy:

‐ Štart na vlastné nebezpečenstvo   ‐ Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI   ‐ Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice ‐ Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu    ‐ Bicykel v dobrom technickom stave   Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Žiaci:

‐ Štart na vlastné nebezpečenstvo ‐ Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI ‐ Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice ‐ Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu ‐ Bicykel v dobrom technickom stave   Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

ZMENA: VIAC info čoskoro !!!

Prihlášky: Online od stredy 1.9.2015 do stredy 16.9.2015 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii. Štartovné: Prihlásení online 30 EUR / 843,50 CZE, prihlásení online s úhradou na mieste 35 EUR. Neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR. Štartovné sa nevracia.  Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch, lístok na lanovku počas soboty a nedele, enrgi nápoj‐ iontový nápoj, ovocie.

Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate. Obhliadka trate pred, alebo po trenigu.   Úhrada štartovného cez internetbanking‐ EUR – úhrady zo Slovenskej republiky –30 €, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím systémom VOS, č.ú – 25 00 11 54 87 / 8330 – úhrady v EUR v rámci SR do Fiobanky sú bez poplatku CZE – úhrady z Českej republiky – 30 € variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím systemom VOS, č.ú – 25 00 11 54 87 / 2010 .   Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2015.

Pozor !!! Prize Money aj 30. v Elit, 45. v Junior, 10. Hardtail, 5. v Ženy, 15. v Masters, 50. v Hooby

Malá Lučivná SPDH 2014

Foto: Marek Marcinaško

Galéria