Propozície: Majstrovstvá SR a 3. kolo SPDH Malá Lučivná


Bang.sk

1 SPDH Malá Lučivná 2013

Propozície Slovenský pohár 2014 – 3. kolo Malá Lučivná
Majstrovstvá Slovenskej Republiky


Názov pretekov: DH Malá Lučivná
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky
Organizátor: TCK Zilina
Termín konania: Nedeľa 6.7.2014
Miesto konania: Malá Lučivná / pri Párnici/ GPS súradnice: 49° 12´ 51.48“ N 19° 9´ 55.9“ E
Trať: č II. / majstrovská /
Štart - 1010 m.n.m.
Cieľ - 510 m.n.m.
Dĺžka - 2280 m
Prevýšenie - 500 m
Prezentácia: V priestore údolnej stanice lanovky
Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 do 27.7.2014 tck.zilina@gmail.com.


Časový harmonogram:

Piatok 4.7. 2014
- možnosť registrácie od 17.00 – 19.30 hod.
Piatok pojazd v prípade väčšieho záujmu min. 30 jazdcov, od 14.00 do 18.00 hod. cena 5 €.

Sobota 5.7.2014
09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
10.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 3 SM, 5 Ž, 5 Žiakov
14.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 6.7.2014
08.30 - 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
11.00 štart Semifinále
14.00 štart Finále
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2014

SPDH Malá Lučivná 2013

Podmienky štartu:

Muži Elite, Masters, SuperMaster:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Žiaci
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Jazda z trate


Prihlášky: Online od stredy 25.6.2014 do stredy 2.7.2014 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.

Štartovné:

Prihlásení online 30 EUR / 843,50 CZE, prihlásení online s úhradou na mieste 35 EUR.
Neprihlásení online s úhradou na mieste 40 EUR. Štartovné sa nevracia. Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch, lístok na lanovku počas soboty a nedele, energy nápoj - iontový nápoj, ovocie. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate. Obhliadka trate pred, alebo po tréningu.

Úhrada štartovného cez internetbanking:

EUR – úhrady zo Slovenskej republiky –30 €, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím systémom VOS, č.ú – 25 00 11 54 87 / 8330 – úhrady v EUR v rámci SR do Fiobanky sú bez poplatku
CZE – úhrady z Českej republiky – 843,50 CZE, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím systemom VOS, č.ú – 25 00 11 54 87 / 2010 – úhrady z CZE v CZK do Fiobanky sú bez poplatku. Z ČR realizujte úhrady výhradne v CZE, inak bude úhrada spoplatňovaná vrámci pravidiel medzinárodného platobného styku stanovených bankou


Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2014.

Malá Lučivná SPDH 2013

Ubytovanie:

Hotel Smrečina
- tel: +421 43 589 2320, mob: +421 905 793 355,
- e-mail: hotelsmrecina@slovakiainn.sk , fax: +421 43 589 2328
Cena ubytka : 13€/noc
Z dôvodu, že hotel je už čiastočne obsadený nie bikermi, dáva majiteľ k dispozícií za super zľavu ubytovanie vo Vratnej doline /20 min./ na chate pod Sokolím lôžko/noc – 10 €

Chaty a penzióny v okolí Párnice a Zázrivej / 10 min. od strediska /
Penzión SLNEĆNÝ DVOR v Zázrivej tel: +421 4358 962 22, mob: +421 903 545 979

Občerstvenie: Bufet v priestore cieľa a v jedálni hotela

Ostatné ustanovenia:
- Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2014.
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
- Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
- Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
- Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na našom FB fun page SPDH 2014, www.bikemagazin.sk, www.bang.sk, www.biker.sk a na stránkach ostatných mediálnych partnerov.


Kontakt:

Riaditeľ pretekov: Jozef Šiška, mail: tck.zilina@gmail.com, tel: +421 911 621 336
downhil_2014_MSR_maly

Foto: Daniel Sivulič

Galéria