Propozície posledného kola zjazdu na horských bicykloch.


Bang.sk

Na záver skvelej sezóny 2011 Vás všetkých pozývame na siedme kolo SPDH 2011 do Ružomberka, kde sa popasujú opäť všetky kategórie o tie najvyššie miesta a nastane aj vyhlásenie celkových víťazov kategórií ako i najlepších tímov 2011!

Názov pretekov:
DH Ružomberok-Malinô Brdo

Usporiadateľ:
Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor:
1.Ružomberská lyžiarska,a.s., DH PRO, s.r.o.

Termín konania:
Nedeľa 25.9.2011

Miesto konania:
Ružomberok, Specialized bike park Malinô Brdo

Trať:
Štart - 960 m.n.m.

Cieľ - 538 m.n.m.

Dĺžka - 2200 m

Prevýšenie - 422 m

Prezentácia:
Údolná stanica kabínovej lanovky Ružomberok-Hrabovo

Tímy,ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné konktaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom aút na parkovanie do 21.09.2011 na skipark@skipark.sk a na dh@cyklistikaszc.sk.Časový harmonogram:
Sobota 24.09.2011

08.30 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie !!! V nedeľu nie je možná registrácia !!!

10.00 – 14.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati

13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 5 Ž, 5 Žiakov

14.00 – 16.30 voľný tréning bez zastavovania sa na tratiNedeľa 28.08.2011

08.30 - 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati

9.30 – 10.30 povinný tréning

11.00 štart Semifinále

14.00 štart Finále

Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekáraKategórie:
Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2011


Podmienky štartu:
Muži Elite, Masters

Štart na vlastné nebezpečenstvo

Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI

Prilba s integrovaným chráničom brady

Bicykel v dobrom technickom stave

Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy

Štart na vlastné nebezpečenstvo

Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI

Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice

Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu.

Bicykel v dobrom technickom stave

Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Žiaci

Štart na vlastné nebezpečenstvo

Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI

Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice

Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu!

Bicykel v dobrom technickom stave

Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdamiPrihlášky:
Online na www.spdh2011.sk od pondelka 12.09.2011 do stredy 21.09.2011 (do 20.00h), prípadne pri prezentácii


Štartovné:
Prihlásení online 30 EUR, prihlásení na mieste 35 EUR. Štartovné sa nevracia.

Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch a lístok na lanovku počas soboty a nedele.

Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate.


Odmeny:
Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2011 (http://www.spdh2011.sk/pravidla)

Ubytovanie:
Chata Dária, +421 907 839 751, chatadaria@skipark.sk

Májekova chata +421 907 590 369, info@majekovachata.sk

Apartmány Fatrapark2 +421 44 43 000 96, recepcia2@fatrapark.sk

Apartmány Hrabovo +421 444 860 353, recepcia@apartmanyhrabovo.com


Občerstvenie:
Bikers bufet v priestore cieľa.


Ostatné ustanovenia:
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2011.

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.

Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.

Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.

Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.

Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.

Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.

Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.

Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.

V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.

Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na www.spdh2011.sk a na stránkach mediálnych partnerov.

Ing. Tomáš Gazdarica, 1.Ružomberská lyžiarska,a.s.
Ružomberok 14.9.2011
Potvrdene Komisiou MTB DH/4X dna 14.9.2011.

Trať by mala vyzerať takto:Zdroj: spdh2011.sk
Foto: spdh2011.sk
Video: youtube.com